• Ekstraksjon og LtL-omdanning av gran- og bjørkebark 

      van der Meeren, Silje (Master thesis, 2020-07-07)
      Bark er et restmateriale det finnes store mengder av i skogsbruksindustrien. Mesteparten av barken blir i dag brukt som biobrensel av denne industrien, men det finnes bedre bruksområder for dette restmaterialet. Bark ...