• Biologilærarar sine kunnskapar om arbeidsminnet 

      Hagen, Idunn Øye (Master thesis, 2022-06-01)
      Arbeidsminnet er ein funksjon i hjernen for å mentalt manipulere informasjon. Arbeidsminnet har avgrensa kapasitet og varigheit, noko som er sentralt i undervisningssamanheng fordi det påverkar elevar sine evner til å ...