• Læreboka si rolle i evolusjonsundervisninga 

      Langedal, Helene (Master thesis, 2021-05-31)
      Evolusjonsteorien er den store samlande ideen i biologivitskapen, og det er derfor viktig at befolkninga generelt har kunnskap om han. Skulen er den staden der det er størst potensiale for at opplysning om denne sentrale ...