• Skam og kjønn 

      Miklavic, Kristina (Master thesis, 2021-06-02)
      Denne masteroppgaven tar for seg skam og hvordan skam opererer som normregulerende i forhold til det å uttrykke maskulinitet og femininitet, og, dermed, konstruerer kjønnede idealer for subjektivitet. Skam er som oftest ...