• "Forfølg avvikeren" - en undersøkelse av maktas eksklusjonsapparat 

      Monsen, Torbjørn (Master thesis, 2020-04-08)
      I denne masteroppgaven i sosial filosofi undersøker jeg hvordan mekanismer som er særegne for Foucaults maktbegrep kan føre til sosial eksklusjon, utfrysning og vold. Den grunnleggende tanken bak undersøkelsen er at måten ...