• Storytelling og paradokser i en toppleders hverdag 

      Heltne, Janiche Merete Buanes (Master thesis, 2020-06-11)
      Bakgrunn: Toppledere stilles til stadighet overfor tilstander som er motstridende, men samtidig avhengige av hverandre, såkalte paradokser. I intervjuene reflektere informantene rundt emosjonelle og rasjonelle aspekter ved ...