• Relasjonsbyggende prosesser i norske barnevernsinstitusjoner. 

      Kristiansen, Mariann Vevatne (Master thesis, 2020-06-23)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å 1) undersøke om medleverturnus som arbeidsordning har betydning for relasjonsbyggende prosesser i norske barnevernsinstitusjoner, og 2) undersøke hvordan personlige profesjonelle ...