Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergheim, Jostein
dc.date.accessioned2019-05-10T14:52:28Z
dc.date.available2019-05-10T14:52:28Z
dc.date.issued2018-08-21
dc.date.submitted2018-08-20T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19627
dc.description.abstractDepresjon er et globalt voksende problem med store direkte og indirekte økonomiske belastninger. Internettbasert behandling som har vist seg å gi god effekt for enkelte kategorier av pasienter med depresjon. For et av internettbehandlingsprogrammene som er tilgjengelig i Norge, kalt eMeistring, har en følt at de benytter de mulighetene en får fra å være på nettet i forhold til å jobbe med papir. De har derfor ønsket å forbedre den teknologiske løsningen til behandlingsprogrammet og lage en mulighet for å utvide behandlingsprogrammet med en applikasjon for mobil og nettbrett. I denne oppgaven er en start på denne prosessen. Oppgaven har som fokus å strukturere dataene som blir samlet inn i løpet av behandlingen og se på nye muligheter for hvordan disse dataene kan bli brukt. I oppgaven blir kun en liten men viktig del av behandlingen fokusert på. Denne delen av behandlinger har et fokus på en aktivitetsplan som skal få pasienten til å gjøre aktiviteter som ikke fører til at han blir mer deprimert. Det vil også bli utviklet forslag til nye nettsider for denne delen av behandlingen. Utviklingen av prototypen har vært basert på iterasjoner med hyppige møter med minst en behandler ved eMeistring. Forslagene til nye nettsider er blitt evaluert mot eMeistring sine ved hjelp av brukstilfeller. Som et resultat av denne oppgaven ser en at nettsidene til eMeistring har et stort bedringspotensial, spesielt for på pasienter som foretrekker en jevn jobbing med oppgavene over en lengre periode. Ved å strukturer de underliggende dataene i programmet har en laget muligheten til blant annet å genere statistikk om en pasient. Noe som vil kunne hjelpe behandlerne med å begå beslutninger og hjelpe pasienten med å holde motivasjonen oppe. Strukturering av data gjør også at en kan visualisere dataene en heter inn på nye måter som ikke er basert på skjemaet en henter inn informasjonen på. F.eks. i prototypen har aktivitetsplanen blitt visualisert som en kalender i stedet for en tabell.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleStrukturering av data for internettbehandling av pasienter med depresjonen_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-20T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i informatikken_US
dc.description.localcodeINF399
dc.subject.nus754199eng
fs.subjectcodeINF399
fs.unitcode12-12-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel