• Neutrino-Antineutrino Oscillations 

      Altmann, Tomas (Master thesis, 2023-06-07)
      Oppgaven presenterer teorien bak massive nøytrinoer. Vi viser hvordan nøytrino masse og miksing leder til nøytrino oscillasjoner. Flere konsekvenser av slike oscillasjoner blir diskutert. Etter introduksjonen av en Majorana ...