• Bruk av ustrukturerte fysikkoppgaver i undervisning 

      Svanevik, Lene (Master thesis, 2021-06-01)
      Med læreplanreformen betegnet som fagfornyelsen skal det i fysikkundervisningen legges opp til at elevene får drive med utforskning. Dette medfører blant annet at dybdelæring og muntlige ferdigheter blir sentrale satsingsområder ...