• Fremmedstatlig påvirkning mot Norge? 

      Huus-Hansen, Magnus Isefjær (Master thesis, 2021-06-15)
      Denne oppgaven undersøker hvordan fremmedstatlig påvirkning kan utfordre utenrikspolitiske beslutningsprosesser. Fokuset her er fremmedstatlig påvirkning som har til hensikt å utfordre Norge og de verdiene som ligger til ...