Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLawford, Rebecca Jean
dc.contributor.authorSoggemoen, Adele Fjermestad
dc.date.accessioned2019-06-19T00:32:12Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.date.submitted2019-06-18T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20221
dc.description.abstractBakgrunn. Stemmeendring er en hyppig komplikasjon etter thyreoidektomi, også uten skade på recurrensnerven. Denne studiens overordnede hensikt var å undersøke subjektiv opplevd stemmeendring etter thyreoidektomi, uten skade på recurrensnerven, ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Studien undersøkte videre forekomsten av recurrensparese ved HUS, sett opp mot internasjonal forskning. Metode. Studien er et kvasieksperimentelt «one-group pretest-posttest design», hvor 149 deltakere ble testet med Voice Handicap Index-30 (N) (VHI-30 (N)) og Visuell analog skala (VAS) pre- og postoperativt. Eksklusjonsgrunnlag var ufullstendig besvarelse av selvevalueringsverktøy, samt identifisert recurrensparese preoperativt. Dataene ble samlet inn i perioden 2011-2016. Resultat. VHI-30 (N) og VAS viste en signifikant forverring i stemmekvalitet etter operasjonen. (VHI-30 (N): (6,48 ± 10,51 vs. 9,15 ± 13,12; p = 0,007), VAS: (8,09 ± 12,38 vs. 11,77 ± 16,79; p = 0,004)). Forekomsten av recurrensparese ved HUS var 8,7% (N=13), hvor 6,7% (N=10) fikk forbigående parese og 1,3% (N=2) fikk permanent parese. 0,7% (N=1) er uvisst. Konklusjon. Denne studien støtter tidligere funn som dokumenterer negativ stemmeendring etter thyreoidektomi, uten skade på recurrensnerven. Videre forskning trengs for å undersøke årsaker knyttet til stemmeendringen.en_US
dc.description.abstractBackground. Voice change is a common complication after thyroidectomy, even without recurrent laryngeal nerve (RLN) injury. This study’s main aim is to investigate subjective voice change after thyroidectomy without RLN injury at Haukeland University Hospital (HUS). The study’s second aim is to evaluate vocal fold palsy at HUS, compared to Internationale studies. Method. This study is a one-group pretest-posttest design. 149 participants, who underwent thyroidectomy between 2011-2016, were tested with Voice Handicap Index-30 (Norwegian translation) (VHI-30 (N)) and Visual Analogue Scale (VAS) pre- and postoperatively. Exclusion criteria included incomplete answering of the self-assessment tools, or pre-existing RLN injury. Results. VHI-30 (N) and VAS scores were significantly higher on postoperative measures, compared with preoperative scores (VHI-30 (N): (6.48 ± 10.51 vs. 9.15 ± 13.12; p = .007), VAS: (8.09 ± 12.38 vs. 11.77 ± 16.79; p = .004)). The occurrence of vocal fold palsy at HUS was 8.7% (N = 13), where 6.7% (N = 10) had transient palsy, and 1.3% (N = 2) had persistent palsy. 0.7% (N = 1) is unknown. Conclusion. This study supports earlier findings which reports vocal change after thyroidectomy without RLN injury. Efforts are still needed to understand causes behind vocal change after thyroidectomy.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectvocal fold palsy
dc.subjectself-assessment
dc.subjectVoice change
dc.subjectVisuell analog skala
dc.subjectVoice Handicap Index
dc.subjectStemmeendring
dc.subjectRecurrensparese
dc.subjectrecurrent laryngeal injury
dc.subjectThyreoidektomi
dc.subjectVisual Analogue Scale
dc.subjectSelvevaluering
dc.subjectThyroidectomy
dc.titleStemmeendring etter thyreoidektomi - Stemmeendring uten skade på recurrensnerven, og forekomst av recurrensparese ved Haukeland universitetssykehus
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-18T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel