Show simple item record

dc.contributor.authorOtterstad, Tobias Jensen
dc.date.accessioned2019-06-22T00:31:45Z
dc.date.available2019-06-22T00:31:45Z
dc.date.issued2019-06-22
dc.date.submitted2019-06-21T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20356
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker Graveklubben i Bergen. Dette er et nettverk bestående av aktører med infrastruktur under bakken som gjennomfører felles prosjekter i Bergen sentrum. Urbane infrastrukturprosjekter er kompliserte, og organiseringen gjennom nettverk er en løsning for å overkomme denne kompleksiteten. Oppgavens problemstilling er hvordan nettverket fungerer som koordineringsarena for aktørene og hvordan nettverket er en node for aktørenes interesser. I tillegg besvares tre forskningsspørsmål: hvordan er nettverket institusjonalisert og utvikler seg, hvordan forekommer metastyring av nettverket og hvordan innrulleres andre aktører i nettverket? Metoden for datainnsamling er observasjoner av møtene i nettverket og intervjuer med representantene for organisasjonene som deltar i nettverket. Oppgaven analyserer Graveklubben i et nodal governance perspektiv og presenterer hvordan nettverket utvikler en felles mentalitet, bruker teknologier og ressurser og har en struktur som åpner for kollektiv mobilisering. Nettverket bruker sine egenskaper til å bearbeide omgivelsene for å øke aksepten for prosjektene sine og sørge for at de kan gjennomføre flere prosjekter. Nettverket har arbeidet langsiktig med å innrullere Bymiljøetaten i nettverket for å øke nettverkets kapasitet som byfornyere og for gjøre den praktiske gjennomføringen av prosjektene lettere. Oppgaven konkluderer med at nettverket har utviklet seg til et samarbeid der aktørene har tillit til hverandre, deler følsom informasjon og har felles problemløsningsordninger, i tråd med de teoretiske forventningene til et nettverk. Planene for en langsiktig utbygging av et sammenhengende bossnett og fjernvarmenett i Bergen sentrum, samt behovet for å skifte ut et aldrende vann og avløpsnett, har tilrettelagt for nettverkets opprettholdelse. Over tid har samarbeidet opparbeidet høy legitimitet hos aktørene og på flere felt er nettverket i ferd med å utvikle en felles forståelse. Derfor er nettverket også delvis institusjonalisert etter Colyvas og Powells definisjon. Metastyring av nettverket fra kommunale myndigheter kan forekomme gjennom rettighetene veiloven gir veieier. I tillegg har kommunale myndigheter gjennom bystyret i Bergen stor innflytelse over det største pågående infrastrukturprosjektet: utbyggingen av bossnettet i Bergen sentrum. Bystyret vedtar den politiske, økonomiske og organisatoriske innrammingen til utbyggingsselskapet BIR Nett og kan derfor påvirke rammen utbyggingen skjer innenfor.  en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectMetastyring
dc.subjectmetastyring
dc.subjectnettverk
dc.subjectinstitusjonalisering
dc.subjectInstitusjonalisering
dc.subjectNettverk
dc.subjectNodal governance
dc.titleVerdien av samarbeid, En nodal governance studie av Graveklubben i Bergen
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-06-21T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record