Show simple item record

dc.contributor.authorHovden, Sindre Løver
dc.date.accessioned2019-06-28T00:31:50Z
dc.date.available2019-06-28T00:31:50Z
dc.date.issued2019-06-28
dc.date.submitted2019-06-27T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20495
dc.description.abstractOxymetylene etere (OME) er brennstoff som brenner så og si uten utslipp av sot. Disse syntetisk skapte brennstoffene kan spille en viktig rolle i diesel miksen en dag, og kanskje til og med et surrogat for diesel. Brennstoffet er enda i utviklingsstadium, og inntil nylig hadde det ikke blitt utført undersøkelser av den kjemiske kinetikken til de tyngre OMEene. Opptil publiseringen av denne masteroppgaven var det fem kjemiske mekanismer for OME3 som hadde blitt publisert, der tre av de var utgitt i 2019. Denne oppgaven skal sammenligne de tilgjengelige kjemiske mekanismene mot reaksjonskinetiske eksperiment ved bruk av det 0D/1D simulasjons-programvaren, DARS. De samme kjemiske mekanismene blir s˚a implementert i en 3D-CFD forbrenningsimulasjon ved bruk av den detaljerte kjemi forbrenningsmodellen i STAR-CD. De kjemiske mekanismene vil så bli evaluert for˚a se om de er utviklet nok til å gi en nøyaktig fremstiling av en real forbrenningsprosess av OME3 som brennstoff. Den første kjemiske mekanismen som ble utgitt, Sun2016 (utgutt i 2016), hadde dårlig overensstemmelse mellom simulering av tenningsforsinkelse og eksperiment. Simulasjonen av HCCI forbrenning, også utført i DARS, viste også dårlig overenstemmelse med eksperiment. De tre andre mekansimene som ble undersøkt viste tilstrekkelig samsvar mellom eksperiment og simulasjoner utført i DARS. Selv om Lin2019 mekanismen viste noenlunde lovende resultater under 0D og 1D simuleringene, divergerte den under injeksjonen i 3D-CFD forbenningsimulasjonen. 3D-CFD simulasjonen forbrenningssimulasjonen av OME3 utført ved bruk av Sun2016 mekanismen fremviste dårlige resultat med tanke på både beregningstid og realistiske resultat, sammenlignet med Ren2019 og Huang2019 mekanismene. Ren2019 og Huang2019 mekanismene fremviste imildertid urealistiske representasjoner av forbrenningen av OME3 som brennstoff. Sun2016 og Huang2019 mekanismene gav heller ikke en nøyaktig fremstilling av forbrenningen av OME1 i sammenligning med eksperimentell data. Ren2019 mekanismen tente ikke, og Lin2019 mekanismen inneholdt ikke OME1. ECFM-3Z forbrenningsmodellen viste en mer realistiske resultat, og derfor er den anbefalt fremfor den ”detaljerte kjemi” forbrenningsmodellen for simulering av forbrenningen av OME1. OME3 mekanismene som ble evaluert i denne oppgaven er ikke utviklet nok til å gi en realistisk fremstilling av forbrenningen av OME3. Dette må riktignok bekreftes ved å utføre motor tester der OME3 bli brukt som brennstoff. OME3 mekanismene klarte heller ikke å gi en fysisk nøyaktig fremstilling av forbrenningen av OME1.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectreaction kinetics
dc.subjectkjemisk kinetikk
dc.subjectalternativ brennstoff
dc.subjectOME
dc.subjectSTAR-CD
dc.subjectsimulation
dc.subjectreactive flow
dc.subjectPOMDME
dc.subjectcombustion
dc.subjectforbrenning
dc.subjectDARS
dc.subjectchemical mechanism
dc.subjectCFD
dc.subjectreaction mechanism
dc.subjectsimulasjon
dc.subjectchemical kinetics
dc.titleUndersøkelse av reaksjonsmekanismer for OMEbrennstoff for bruk til implementering i 3D-CFD simulering av forbrenning
dc.title.alternativeInvestigation of Reaction Mechanisms of OME-Fuels for Implementation in 3D-CFD Simulation of Combustion
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-27T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i energien_US
dc.description.localcodeENERGI399K
dc.description.localcodeMAMN-ENERG
dc.subject.nus752903
fs.subjectcodeENERGI399K
fs.unitcode12-44-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record