Show simple item record

dc.contributor.authorKvinge, Fredrik Malmstein
dc.date.accessioned2019-07-02T01:15:07Z
dc.date.available2019-07-02T01:15:07Z
dc.date.issued2019-07-02
dc.date.submitted2019-07-01T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20529
dc.description.abstractBruken av etterretningskontraktører i den amerikanske forsvarssektoren har siden angrepene 11. september 2001 hatt en voldsom oppblomstring. Manglende ressurser, store personellkutt og tungrodd byråkrati er noe av forklaringen på hvordan den amerikanske stat og de kommersielle aktørene har opparbeidet seg et gjensidig avhengighetsforhold. Samtidig har bruken av etterretningskontraktører ofte vært forbundet med skandaler som gjør at man stiller spørsmål om hvilke oppgaver kontraktørene blir satt til å gjøre og om man faktisk har kontroll over denne aktiviteten. Den amerikanske stat forplikter seg ovenfor egen befolkning å ha tilsyn med kontraktørene og sørge for at de ikke utfører oppgaver som er ansett som statlige kjerneoppgaver. Dette er oppgaver som skal sørge for at rolle- og ansvarsfordeling mellom staten og de kommersielle aktørene blir ivaretatt, slik at det statlig voldsmonopol og samfunnskontrakt blir opprettholdt. Ved å analysere de tradisjonelle oppgavene relatert til etterretning, i sammenheng med det USA selv definerer som statlige kjerneoppgaver, vil man kunne danne seg et bilde om kontraktørene gjennomfører statlige kjerneoppgaver eller ikke. Som analysen viser så gjennomfører kontraktørene i mindre grad oppgaver som er ansett som statlige kjerneoppgaver. Samtidig balanseres denne aktivitet på en hårfin linje. Selv om aktiviteten ikke har direkte påvirkning på statens voldsmonopol vil den økende bruken av etterretningskontraktører fra amerikansk side potensielt har stor påvirkning på sikt. Det er grunn til å tro at bruken av etterretningskontraktører også i fremtiden vil være økende. Dette skjer fordi det foreligger et gjensidig avhengighetsforhold mellom den amerikanske stat og de kommersielle aktørene. Som konsekvens vil man i denne sammenheng kunne se at rolle- og ansvarsfordelingen mellom stat og borger står i fare for å svekkes betydelig på sikt. Dette skjer ved at aksepten og normene for bruk av kontraktører er i endring, med USA som ledende aktør på feltet.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectstatlige kjerneoppgaver
dc.subjectsamfunnskontrakt.
dc.subjectEtterretning
dc.subjectnormer
dc.subjectstatens voldsmonopol
dc.subjectUSA
dc.titleAmerikansk bruk av etterretningskontraktører - En utfordring for de statlige kjerneoppgavene og voldsmonopol?
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-07-01T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i demokratibygging
dc.description.localcodeSAMPOL650
dc.description.localcodeVIDSVHG
dc.description.localcodeVIDSVMP00
dc.description.localcodeMASV-DEMOK
dc.subject.nus731112
fs.subjectcodeSAMPOL650
fs.unitcode15-13-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record