Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWillassen, Marianne Berentsen
dc.date.accessioned2019-10-09T09:07:56Z
dc.date.available2019-10-09T09:07:56Z
dc.date.issued2019-10-09
dc.date.submitted2019-10-08T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20916
dc.description.abstractDenne oppgaven har forsøkt å belyse hvordan det jobbes for en bærekraftig utvikling i Bergen med fokus på kvalitet i fortetting. Oppgaven har hatt en todelt tilnærming der en dimensjon har vært kvalitet i fortetting og den andre dimensjonen har vært realisering av alternative boformer i Bergen. Siden fortetting og bolig er to avhengige variabler er det naturlig å se disse i relasjon til hverandre. Den første dimensjon omhandler og problematiserer usikkerheten blant by- og boligfagfolk knyttet til kvalitet i fortetting og hva det innebærer. Et mål for oppgaven har derfor vært å finne ut av hva kvalitet i fortetting betyr og hvordan det jobbes med tematikken i Bergen. Det andre målet har vært knyttet til realisering av alternative boformer gjennom boligprosjektet Our City, Our Collective. Der formålet har vært å forstå hvilke mulighetsrom en slik dreining til fortetting med kvalitet skaper for alternative boformer. Dette har jeg gjort ved å studere planleggingsprosessen og samarbeidet knyttet til Our City, Our Collective. Gjennom analysen kommer det frem hvordan kvalitet i fortetting er en dreining i fortettingspolitikken mer i retning sosial bærekraft. Der fortetting var et klimatiltak er kvalitet i fortetting en dreining i fokus mot en sosial bærekraftig byutvikling. Alternative boformer tar opp i seg sosio-økologiske bærekraftdimensjoner og passer derfor godt inn i en bærekraftig utvikling i Bergen.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectKollektive boformer
dc.subjectAlternative boformer
dc.subjectKvalitet i fortetting
dc.subjectByutvikling
dc.subjectKompaktby
dc.subjectBolig
dc.titleKvalitet og kollektive boformer i en kompaktbyutviklingsstrategi : Our City, Our Collective
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2019-10-08T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i geografi
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-PHYG
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.description.localcodeMPGEOGR
dc.description.localcodeMASV-MEHA
dc.subject.nus733111
fs.subjectcodeGEO350
fs.unitcode15-41-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel