Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGudmestad, Geir
dc.date.accessioned2020-01-22T03:40:02Z
dc.date.available2020-01-22T03:40:02Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.date.submitted2020-01-21T23:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21307
dc.description.abstractI et forsøk på å si noe om hvordan eolisk aktivitet og havnivå har endret seg gjennom holosen ved Bø, Engeløya, Steigen er det gjennomført en kvartærgeologisk kartlegging av området. Hensikten er å gjøre rede for utbredelsen til de ulike avsetningene og deres betydning for den holosene landskapsutviklingen. Tolkningen av avsetningene ble gjort basert på avsetningenes sedimentologiske egenskaper. I tillegg er det tatt flere prøver av paleosoler som har blitt aldersdatert, disse kan være med å gi en forståelse av når enkelte avsetninger ble avsatt. Feltobservasjoner og studie av flyfoto viser til havregresjon gjennom hele holosen som har variert i styrke. Det har vert to markante nedbremsinger av havregresjonen, som vises i landskapet som store strandvoller. Den første heter yngre dryas som varte fra 12 900 til 11 600 kal. år BP, og den andre heter Tapestransgresjonen som var på sitt maksimale for omtrent 6800 kal. år BP. Eoliske avsetninger finnes nesten over hele feltområdet, og mye ble avsatt som et «teppe» over eldre sedimenter etter hvert som havet trakk seg tilbake. Det er registrert eolisk aktivitet mellom 5630 og 4830 kal. år BP rett ovenfor Tapestransgresjonen. Det er også registrert flyvesandsaktivitet rundt den lille istid.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleHolosen eolisk aktivitet og havnivåendringer registrert i kystnære dynefelt og i myrområder ved Bø, Engeløya, Nordland
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-01-21T23:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i geografi
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-MEHA
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.description.localcodeMPGEOGR
dc.description.localcodeMASV-PHYG
dc.subject.nus733111
fs.subjectcodeGEO350
fs.unitcode15-41-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel