Show simple item record

dc.contributor.authorGrasdal, Astrid
dc.contributor.authorLommerud, Kjell Erik
dc.date.accessioned2020-04-27T08:15:30Z
dc.date.available2020-04-27T08:15:30Z
dc.date.issued2019-04-01
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22009
dc.description.abstractIn Norway, like in many other western countries, we see a steady increase over time in the proportion of men who become childless. Now nearly 20 percent of Norwegian men passing the age of 50 do not have children of their own. In this study we take advantage of comprehensive Norwegian register data and logistic regression analysis in order to map out background characteristics of childless men and explore if changes over time in individual background characteristics correlate with increasing childlessness. We focus in particular on education and place of living as it is often argued that women avoid to have children with low educated men, and that men become childless because they stay behind on the country side when women move to the cities. We find that childlessness indeed is more common among men with low rather than higher education. Still, poor health and weak income ability are more pronounced markers of childlessness, and the probability of being childless is larger among men living in Oslo than elsewhere in Norway.en_US
dc.description.abstractAndelen barnløse menn øker i Norge. I nær framtid kan vi vente at omtrent hver femte mann som passerer 50 år, ikke har fått egne barn. Utviklingen er noenlunde den samme i mange andre vestlige land. Vi har ved hjelp av omfattende registerdata og logistisk regresjonsanalyse kartlagt bakgrunnskjennetegn ved barnløse menn og undersøkt hvordan endringer over tid i disse kjennetegnene henger sammen med veksten i barnløshet. Spesielt har vi studert sammenhenger mellom barnløshet på den ene siden og utdanning og bosted på den andre, da det ofte blir påstått at kvinner velger vekk å få barn med menn med lite utdanning, og at menn forblir barnløse fordi de blir igjen i utkantstrøk når kvinnene flytter til byen. Selv om barnløshet er mer vanlig blant menn med lav heller enn høy utdanning, er det likevel primært dårlig helse og svak inntektsevne som fremstår som sterkest korrelert med barnløshet. Over tid har befolkningen i Norge fått både høyere utdanning og langt større inntekt, men innvirkningen av å ligge bak i inntektsfordelingen på sannsynligheten for mannlig barnløshet har økt – og dette fremstår som en viktig driver for den økende barnløsheten over tid. Når det gjelder geografi, finner vi ikke tydelige forskjeller i barnløshet etter størrelsen på bostedskommunen eller grad av sentralitet. Sannsynligheten for å være barnløs mann er større for bosatte i Oslo enn i resten av landet.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.rightsAttribution-NonCommercial CC BY-NCeng
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/eng
dc.titleBarnløshet blant menn i Norge - hvem er de, og hvor bor de?eng
dc.title.alternativeChildlessness among men in Norway - who are they, and where do they live?eng
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.date.updated2020-02-04T14:22:33Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright 2019 Author(s).en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-04-01
dc.identifier.cristin1739704
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskning
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 257598
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 222719


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial CC BY-NC
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial CC BY-NC