Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHølleland, Sondre
dc.date.accessioned2020-04-27T09:50:13Z
dc.date.available2020-04-27T09:50:13Z
dc.date.issued2016-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22010
dc.description.abstractThis thesis presents a spatio-temporal extension of the GARCH process with a specific spatial dependence structure. Different simulation and estimation techniques are developed. Assuming a circular spatial structure at each time point, gives a closed and finite set of variables at each point in time, making the spatio-temporal process adapted in the temporal dimension. This assumption makes likelihood estimation trivial and we obtain an analytical expression for estimators -- both using maximum likelihood and least squares estimation. On non-circular data, this procedure leads to biased estimates, but we suggest doing a parametric bootstrap bias correction, which turns out to be very effective and improve estimates substantially. We also suggest another approach to apply the circular model to non-circular data, by using a Gibbs sampler and an EM-algorithm.en_US
dc.description.abstractDenne avhandlingen presenterer en rom-tid- utvidelse av GARCH prosessen med en bestemt romlig avhengighetsstruktur. Ulike simulerings- og estimerings-metoder er utviklet. Forutsatt en sirkulær romlig struktur på hvert tidspunkt, gir et lukket og begrenset sett av variabler ved hvert punkt i tid, slik at rom-tid-prosess blir adaptert i tidsdimensjonen . Denne antakelsen gjør likelihood estimering trivielt og vi får et analytisk uttrykk for estimatorer - både ved hjelp av maximum likelihood- og minste-kvadratersestimering. På ikke-sirkulære data, fører denne prosedyren til estimatorer med bias, men vi viser at en parametrisk bootstrap skjevhetskorreksjon er svært effektivt og forbedrer estimater betydelig. Vi foreslår også en annen metode for å anvende den sirkulære modellen til ikke-sirkulære data, ved hjelp av en Gibbs sampler og en EM-algoritme.en_US
dc.format.extent7263624 bytesen_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherUniversitetet i Bergen (UiB)en_US
dc.rightsAttribution CC BYeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0eng
dc.subjectSTGARCHeng
dc.titleSpatio-Temporal Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Modelsen_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-04-27T09:46:52Z
dc.rights.holderCopyright 2016 The Authoren_US
dc.description.degreeMaster i Statistikken_US
dc.description.localcodeMAMN-STAT
dc.description.localcodeSTAT399
dc.subject.nus753299eng
fs.subjectcodeSTAT399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution CC BY
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution CC BY