Show simple item record

dc.contributor.authorEngum, Hans-Christianeng
dc.date.accessioned2007-06-08T09:02:10Z
dc.date.available2007-06-08T09:02:10Z
dc.date.issued2006eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2256
dc.description.abstractI denne oppgaven er endringer i tre- og skoggrensene i Bergsdalen, Vaksdal kommune, kartlagt i tidsrommet 1972-1993, og kartleggingen viser at skogdekket areal har gått fra 93 ha i 1972, til 136 ha i 1993. GIS-analysen indikerer at mens tregrensene har vært stabile i tidsrommet, har skoggrensene steget mellom 50 og 60 høydemeter. Mye tyder på at skogen har fortsatt å ekspandere, også i tiden etter 1993. Skogen kryper ikke oppover som en samlet enhet, men ekspanderer først i områder hvor lokale vekstbetingelser er gunstige. Fjellskogen i Bergsdalen blir tolket til å fremdeles være i en regenereringsfase etter flere hundre års antropogen nedpressing. Mye tyder på at det har vært drevet jordbruk i dalen helt tilbake til folkevandringstiden, og bruken av utmarken har vært ekstensiv. I gjengroingsprosessen som foregår, virker både klimatiske og antropogene faktorer sammen. Styrkeforholdet mellom de ulike årsaksforholdene synes å være romlig differensiert, og skiftende i tid.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleAlpine tre- og skoggrenseendringer. Indikator på klimaforandringer eller endret arealbruk? En studie i Bergsdalen Vaksdal kommunenob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record