Show simple item record

dc.contributor.authorOrstad, Bjørn Eirik
dc.date.accessioned2020-06-13T04:36:40Z
dc.date.available2020-06-13T04:36:40Z
dc.date.issued2020-06-13
dc.date.submitted2020-06-12T22:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22578
dc.description.abstractI idrettsverdenen er det stadig mer fokus på hvordan søvn påvirker ytelse. Det er en rekke studier som har undersøkt om søvnlengde har en effekt på ytelse, men det er motstridende funn. Disse studiene har primært blitt gjort ved å bruke mannlige deltakere, noe som viser at det er et behov for flere studier på kvinner. Målet ved denne studien var å undersøke om søvnlengde påvirker ytelse på grepstyrke, sprint, vertikalt hopp og lårstyrke blant kvinnelige elite lagidrettsutøvere. Utvalget bestod av 35 kvinnelige elite lagidrettsutøvere innenfor volleyball, håndball og fotball med en gjennomsnittlig alder på 21 år (SD = 3.30). Studien strakk seg over seks uker, hvor en målte søvn ved bruk av daglig søvndagbok og hadde en ukentlig ytelsestest. Basert på informasjon fra søvndagbok ble deltagernes totale søvntid beregnet. Ytelsestesten bestod av fire mål; maksimal grepstyrke, 20 meter sprint, counter movement jump og en repetisjon maksimum lårpress. Linear mixed models ble benyttet for å analysere data, og det ble satt opp en modell for hvert ytelsesmål. Resultatene viste at søvnlengde ikke hadde en effekt på ytelsen ved vertikalt hopp, lårpress eller grepstyrke. Det var en signifikant negativ effekt av søvnlengde på ytelsen ved sprint, dog var denne effekten liten. Studien konkluderer at søvnlengde ikke påvirket ytelse målt med vertikalt hopp, lårpress eller grepstyrke. Selv om en fant en liten negativ effekt av søvnlengde på sprint bør en basert på tidligere forskning være forsiktig med å konkludere med at søvnlengde har en negativ effekt på sprint uten mer forskning.en_US
dc.description.abstractIn the sports world, there is an increasing focus on how sleep affects performance. There are several studies that have examined whether sleep length has an effect on performance, but the findings are contradictory. These studies includes primarily male suggesting a need for more studies on women. The aim of this study was to investigate whether sleep length affects performance on grip strength, sprint, vertical jump and leg strength among female elite team athletes. The study includes 35 female elite team athletes in volleyball, handball and soccer with a mean age of 21 years (SD = 3.30). The study lasted for six weeks. Sleep was measured with a daily sleep diary, whereas performance was measured once a week. The performance test consisted of four measurements: maximal grip strength, 20-meter sprint, counter movement jump and one repetition maximum leg press. Linear mixed models were used in the analyses, with one model for each performance measure. The results showed that sleep length was not associated with performance of vertical jump, leg press or grip strength. There was a significant negative effect of sleep length on sprint performance, however this effect was small. The study concludes that sleep length did not affect performance measured with vertical jump, leg press or grip strength. Even though there was a small significant negative effect of sleep length on sprint performance, one should be cautious to conclude without more research.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectytelse
dc.subjectidrettsutøvere
dc.subjectsøvn
dc.subjectsport
dc.subjectkvinner
dc.titleSammenhengen mellom søvn og fysisk ytelse hos kvinnelige elite lagidrettsutøvere
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-12T22:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record