Show simple item record

dc.contributor.authorMuren, Julie
dc.date.accessioned2020-06-16T04:31:15Z
dc.date.available2020-06-16T04:31:15Z
dc.date.issued2020-06-16
dc.date.submitted2020-06-15T22:00:38Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22604
dc.description.abstractDen svært hurtige teknologiske utviklingen har medbrakt store endringer i barn og unges smarttelefon- og mediebruk. Dagens ungdomsgenerasjon benevnes derfor ofte som IGenerasjonen (Internettgenerasjonen). Forskning viser samtidig at disse ungdommene rapporterer om høyere nivå av symptomer på psykisk uhelse enn noen tidligere ungdomsgenerasjoner har gjort. Formålet med denne litteraturgjennomgangen er å utbedre forståelsen for sammenhengen mellom overdreven mobilbruk og selvopplevd psykisk helse hos IGenerasjonen. Det ble utført et systematisk litteratursøk i flere databaser, hvor totalt 36 inkluderte studier ble kategorisert som én av syv medierende variabler i forholdet mellom mobilbruk og psykisk helse. Forklaringsmekanismene «sosial sammenligning» og «akademisk stress» ble selektert ut for nøyere gjennomgang. Oppsummering av funnene viser et indirekte forhold mellom mobilbruk og psykisk helse, mediert av sosial sammenligning og akademisk stress. Funnene belyser hvordan mobilbruk har implikasjoner for flere viktige psykologiske prosesser, deriblant selvtillit, oppmerksomhet og mestringstro. Litteraturgjennomgangen understreker behovet for økt bevissthet rundt ungdommers overdrevne mobilbruk.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleSosial sammenligning og akademisk stress som forklaringsmekanismer for forholdet mellom overdreven mobilbruk og selvopplevd psykisk helse hos unge voksne: en litteraturgjennomgang.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-15T22:00:38Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record