Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Kristin Stavland
dc.date.accessioned2020-06-27T04:27:37Z
dc.date.available2020-06-27T04:27:37Z
dc.date.issued2020-06-27
dc.date.submitted2020-06-26T22:00:32Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23064
dc.description.abstractArgumentasjon og kritisk tenkning trekkes frem som to viktige begreper i den nye læreplanen. Dette er en av årsakene til at jeg i denne masteroppgaven har ønsket å studere hvordan elever bygger opp argumenter. Den overordnede problemstillingen for oppgaven har vært «Hva kjennetegner ungdomsskoleelevers oppbygning av argumenter?», og jeg har tatt utgangspunkt i elevgrupper fra ungdomsskolen som forbereder seg til en debatt. Datamaterialet er samlet inn i forbindelse med prosjektet ARGUMENT, som har som formål å la elevene arbeide utforskende med fokus på kritisk tenkning og argumentasjon rundt samfunnsaktuelle tema. I denne oppgaven har jeg studert hvordan elever strukturer sine argumenter, og hvilke faktatyper de bruker som begrunnelser for argumentene de bygger. Analysen av elevsamtalene viser at argumentene inneholder en grunnleggende struktur med påstand og belegg. I flere tilfeller må videre begrunnelser antas ment på bakgrunn av elevenes samtaler og antatte forkunnskaper. Resultatene fra denne oppgaven tyder på at det ikke er en tydelig sammenheng mellom faktatype brukt som begrunnelse i elevenes argument, og hvor godt argumentene struktureres. Man ser imidlertid en sammenheng mellom valgte faktatype og hvor grundig elevene diskuterer tema før argumentet godkjennes. Argumenter begrunnet i vitenskapelige fakta krever mer diskusjon av elevene. Elevene klarer å hente ut nok informasjon fra vitenskapelige kilder til å bygge grunnleggende strukturerte argumenter, men resultatene fra denne studien tyder på at de har problemer med å bearbeide denne informasjonen slik at de kan bruke den som videre begrunnelser for argumentene sine. På bakgrunn av denne oppgavens resultater foreslås det at man i større grad må legge til rette for at elevene får trening i å tolke og bearbeide vitenskapelig informasjon. Videre foreslås det at elevene trenger mer kunnskap om hvordan man strukturerer gode vitenskapelige argumenter.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.title"Det er vitenskapelig bevist at miljø er viktig" - En kvalitativ studie av hvordan ungdomsskoleelever bygger opp argumenter
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-26T22:00:32Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i kjemien_US
dc.description.localcodeKJEM399K
dc.description.localcodeMAMN-KJEM
dc.subject.nus752299
fs.subjectcodeKJEM399K
fs.unitcode12-31-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record