Show simple item record

dc.contributor.authorTveit, Leila Våland
dc.date.accessioned2020-07-01T04:49:04Z
dc.date.available2020-07-01T04:49:04Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.date.submitted2020-06-29T22:00:28Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23146
dc.description.abstractKvinnelige innsattes soningsforhold har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og studier har indikert at kvinnelige innsattes behov ikke blir ivaretatt i fengsel. Hensikten med denne studien er å kartlegge psykiske plager og søvnproblemer hos kvinnelige innsatte i Norge og Belgia, samt undersøke om utdanningsnivå, fengslingsgrunnlag og tidspunkt i soningsløpet påvirker i hvor stor grad de innsatte rapporterer psykiske plager og søvnproblemer. Studien baserer seg på data samlet inn fra 51 kvinnelige innsatte fra Norge og Belgia, som fylte ut et spørreskjema som belyste flere ulike aspekt av soningen. Resultatene støtter antagelsen om at kvinner i fengsel i stor grad rapporterer søvnproblemer og psykiske plager og viste til at søvnproblemer og psykiske plager korrelerer sterkt med hverandre. Videre viste sammenligning av ulike grupper at innsatte som har sonet mindre enn en tredjedel i større grad rapporterer psykiske plager, sammenlignet med innsatte som har sonet mer enn en tredjedel. Imidlertid ble det ikke funnet støtte for dette for søvnproblemer. Videre ble det ikke funnet støtte for at kvinnelige innsatte som ikke har fullført videregående og innsatte som sitter i varetekt rapporterer mer plager enn innsatte som har fullført videregående og innsatte som soner en dom. Inneværende studie viser til at kvinnelige innsatte erfarer negative helsekonsekvenser under soning og er et viktig bidrag til mer forskning på kvinnelige innsatte som en egen innsattpopulasjon.en_US
dc.description.abstractThe needs of female inmates during incarceration have received increased attention over the past few years, and studies have shown that the needs of female inmates are not being met in prison. The purpose of this study is to survey psychological distress and sleep problems among female inmates in Norway and Belgium, and whether education level, sentencing, pre-trial detention and sentence served could affect the amount of psychological distress and sleep problems the inmates would report. The study is based on data collected from 51 female inmates in Norway and Belgium, who replied to a questionnaire that highlighted several aspects of incarceration. The results from the analysis support the assumption that sleep problems and psychological distress is greatly reported among female inmates and showed that these problems are highly correlated. Furthermore, comparison of different groups showed that inmates that had served less than a third of their sentence reported more psychological distress, compared to inmates that had served more than a third of their sentence. However, this was not the case for sleep problems. The results do not support the hypothesis that female inmates with lower education and female inmates being incarcerated in pre-trial detention reported higher degree of psychological distress and sleep problems, compared to inmates with higher education and inmates being incarcerated in prison. This study shows that female inmates experience negative health outcomes due to incarceration, and it gives insight into the female prison population, an understudied field.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpsykiske plager
dc.subjectutdanning
dc.subjectsøvnproblemer
dc.subjectprevalens
dc.subjectkvinnelige innsatte
dc.subjectFengsel
dc.titleKvinnelige innsatte i Norge og Belgia: En kartlegging av psykiske helseplager og søvn
dc.title.alternativeFemale inmates in Norway and Belgium: A survey of psychological distress and sleep
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-29T22:00:28Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK330
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK330
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record