Show simple item record

dc.contributor.authorAg, Alexander
dc.date.accessioned2020-08-08T04:42:27Z
dc.date.available2020-08-08T04:42:27Z
dc.date.issued2020-08-08
dc.date.submitted2020-08-07T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23585
dc.description.abstractI oppgaven undersøker jeg om indikatorene Norges Bank tar utgangspunkt i ved råd om motsyklisk kapitalbuffer egner seg til å identifisere og tallfeste nedsiderisiko i norsk økonomi. Jeg anvender kvantilregresjoner på norske kvartalsdata fra 1983 til 2019 for å undersøke den betingede fordelingen til BNP-veksten for Fastlands-Norge ett, fire, åtte og tolv kvartaler frem i tid. Hovedfunnet fra oppgaven er at økninger i indikatorene bidrar til lavere forventet økonomisk vekst, men samtidig økt betinget volatilitet i den nedre delen av fordelingen. Den øvre delen av vekstfordelingen viser ikke tegn til økt betinget volatilitet, som tyder på at forverrede tilstander i det norske finansielle systemet, fanget opp av indikatorene, kun bidrar til økt nedsiderisiko. Funnene er signifikante med en horisont på åtte kvartaler og jeg argumenterer for at dette forårsakes av forsterkningsmekanismer fra finanssektoren som i litteraturen omtales som finansielle akseleratorer.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleNedsiderisiko i norsk økonomi i lys av Norges Banks indikatorer for en god motsyklisk kapitalbuffer
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-08-07T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record