Show simple item record

dc.contributor.authorStensli, Sølvi Hjelmelandeng
dc.date.accessioned2007-10-01T12:53:32Z
dc.date.available2007-10-01T12:53:32Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2379
dc.description.abstractHelse- og sosialfaglig arbeid er en samling kunnskap, teknikker og bedømningssystemer som har som siktemål å hjelpe ”utsatte grupper” til å ”mestre” eller ”styre egne liv”. Denne hovedfagsoppgaven belyser sosialt arbeids historiske oppkomst i Norge som teknologi og rasjonale for politisk makt. Analysen tar sikte på å undersøke betingelser som former en bestemt type ”ekspertise”, og som får en bestemt type autoritet til å fungere. Autonomi, identitet, individualisme, frihet og valgmuligheter er sentrale verdier i den vestlige verden. Disse verdiene opprettholdes ved hjelp av en rekke etiske teknikker. De har gitt bestemte personlighetstrekk og oppførsel en etisk verdi, og påkaller stadig nye former for ekspertise knyttet til subjektivitet. Liberale vestlige nasjoner er konfrontert med et vedvarende paradoks: samtidig som det etableres et ”autonomt” individ, er det nettopp dette ”autonome” individet som er objekt for styring. Å styre mennesker demokratisk, betyr å styre dem gjennom deres frihet, deres valg og solidaritet heller enn mot dette. Jeg hevder her at helse - og sosialfaglig arbeid er knyttet til en liberal- demokratisk styringsform som en måte å organisere, utøve og legitimere politisk makt på. Fokuset i denne oppgaven er rettet mot ulike praksiser som holder et vitensfelt på plass, og som muliggjør bestemte maktmekanismer knyttet til menneskers oppførsel. Som grunnlag for analysen av det helse- og sosialfaglige arbeidets vitensgrunnlag har jeg valgt ut tre tidsskrift som alle er representative for de periodene som analyseres. Valg av tekster er ment som en illustrasjon av noen karakteristiske kjennetegn ved yrkesutøvelsen og hvilken funksjon institusjonene er blitt gitt. Hovedvekten vil bli lagt på de eldre tidsskriftene. Oppgavens viser hvordan en bestemt type viten er blitt konstituert som et historisk og sosialt fenomen. I siste del av oppgaven har jeg likevel valgt å belyse tendenser til endring av denne type viten. En av tesene som vil bli undersøkt er at sosialt arbeid siden begynnelsen av 1800 tallet har spilt en viktig rolle i organiseringen og reorganiseringen av praksiser og teknikker som knytter autoritet til viten om hvordan mennesker kan bli styrt. I forvaltningen av medmenneskelige relasjoner har utøvere av helse- og sosialfaglig arbeid påtatt seg en normativ funksjon, som også bemyndiger dem til å fastsette normer for fysiske og moralske relasjoner, både hva angår den enkelte og det samfunn han eller hun lever i. Denne normalitetskontrollen er på sin side omgitt av ulike vitensdisipliner som medisin, psykologi og kriminologi som garanterte dens ”vitenskapelighet. Hensikten med hovedfagsoppgaven er å problematisere de samtidige betingelsene for et gjeldende etisk regime, innenfor et avgrenset vitensfelt knyttet til helse- og sosialfaglig arbeid.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleUnder veiledning av en kjærlighetsfull og ekte moderhånd - En analyse av forholdet mellom makt og viten i helse- og sosialfaglig arbeids historienob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record