Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMelve, Leidulfeng
dc.date.accessioned2007-11-06T09:45:41Z
dc.date.available2007-11-06T09:45:41Z
dc.date.issued2006eng
dc.PublishedHistorisk tidsskrift 85: 193–230en
dc.identifier.issn0018-263X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2406
dc.description.abstractArtikkelen diskuterer nyare forsking kring stat og statsdanning i mellomalderen og tidleg moderne tid. Den fyrste og hovudsakleg teoretiske delen av artikkelen tek til med ein kort gjennomgang av dei klassiske sosiologiske tilnærmingane til statsdanning, for dernest å gå over i ein diskusjon av nyare freistnader på å forklare komplekset. Her står teoriane til Charles Tilly og Michael Mann sentralt. Medan desse teoriane gjerne er kalla statssentrerte, har ei meir kulturorientert tilnærming til tematikken gjort seg gjeldande i det siste tiåret. Artikkelen drøftar tilhøvet mellom desse to tilnærmingane. I ein freistnad på å konkretisere somme sentrale problemstillingar tek den neste delen av artikkelen føre seg omgrepsproblematikk på den eine sida, og bruken av ulike tilnærmingar til statsdanning i mellomalderen på den andre. Siste del av artikkelen er meir empirisk i form, då den presenterer sju sentrale område som har vore sterkt framme i nyare forsking på stat og statsdanning. Denne siste delen tek utgangspunkt i eit utval empiriske arbeid kring statsdanning i mellomalderen og tidleg moderne tid.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.titleHar staten vendt attende, og i tilfellet: kvar er den? : utfordringar for studiar av stat og statsdanning i mellomalderen og tidleg moderne tideng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Middelalderhistorie: 081


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel