Now showing items 23-24 of 24

  • Variasjoner i bruk av psykofarmaka ved sykehjem i Trondheim kommune 

   Hjortland, Anja (Master thesis, 2019-06-22)
   Sykehjemspasientene er blant den skjøreste pasientpopulasjonen, mer enn 80% av sykehjemspasienter har demens, og flere av disse bruker en eller flere psykotrope legemidler daglig. Når kroppen blir eldre er det mye som ...
  • Zebrafish Larvae as a Model to Study Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity 

   Reiten, Ingeborg Nerbø (Master thesis, 2020-06-30)
   Doxorubicin is one of the most versatile cytostatic drugs available and shows efficacy on most cancer forms. However, it also possesses the risk of cardiotoxicity that is hard to predict, can occur decades after treatment, ...