• Bruk av inhalasjonsmedisiner hos pasienter i hjemmesykepleien 

      Nygård, Torbjørn (Master thesis, 2021-05-20)
      Bakgrunn: Astma og kols er kroniske luftveissykdommer som først og fremst behandles med inhalasjonsmedisiner. Forekomsten av sykdommene er økende, spesielt kolsprevalens for eldre, ettersom at det blir flere eldre i ...