• Istandgjøring av pasientens legemidler på sykehuspost 

      Sribabu, Laxshanah (Master thesis, 2023-05-22)
      Bakgrunn og formål: Sykepleiere spiller en viktig rolle i det å tilby helsetjenester av kvalitet, og har en avgjørende rolle i legemiddelhåndteringsprosessen. Studier har avdekket at de fleste legemiddelavvik skjer under ...