• Farmasøytiske nødekspedisjoner i primærapotek 

      Suleman, Taban Samir (Master thesis, 2019-06-22)
      Sammendrag Bakgrunn Farmasøyter har en lovfestet rett til å nødekspedere legemidler med de begrensninger som følger av Forskrift rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det har imidlertid blitt gjort svært få ...