Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFjell, Lubna Jafferyeng
dc.date.accessioned2007-12-05T09:29:19Z
dc.date.available2007-12-05T09:29:19Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2468
dc.description.abstract2. juledag forårsaket et jordskjelv i det indiske hav en massiv flodbølge. Flodbølgen traff kysten av Sør Asia og Øst Afrika, i alt mistet mellom 220. 000 - 300.000 mennesker livet, og rundt 1,5 millioner mennesker ble husløse. Flodbølgen traff blant annet turistområder i Thailand og på Sri Lanka, der det oppholdt seg mange vestlige turister på juleferie. Katastrofen fikk svært mye oppmerksomhet i vestlige media, mye grunnet det store antallet turister som oppholdt seg i området da bølgen traff. Det var om lag 4000 nordmenn som oppholdt seg i det katastroferammede området, de fleste var i Thailand på ferie, mens det også var en gruppe nordmenn som var fast bosatt i katastrofeområdet. I alt mistet 84 nordmenn livet i flodbølgekatastrofen. Etter ansvarsprinsippet er det Utenriksdepartementet som har ansvar for nordmenn i en krisesituasjon i utlandet. Bondevik II Regjeringen og spesielt Utenriksdepartementet fikk sterk kritikk for sin håndtering av krisen. Det ble i kjølvannet av krisen opprettet et Regjerings- oppnevnt evalueringsutvalg som skulle foreta seg en uavhengig granskning av håndteringen. I forlengelse av denne granskningen ble det fremmet en stortingsmelding, Stortingsmelding 37(2004-2005) Flodbølgekatastrofen i Sør Asia og sentral krisehåndtering. Parallelt med denne prosessen arbeidet Utenriksdepartementet med å gjennomgå sin egen krise og beredskapsorganisasjon, som til slutt endte i en omorganisering og opprettelse av en ny krisestabsorganisasjon i UD.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleMission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami-katastrofennob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nob
fs.subjectcodeAORG350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel