Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMortensen, Øystein
dc.contributor.authorThuen, Frode
dc.date.accessioned2007-12-20T11:43:18Z
dc.date.available2007-12-20T11:43:18Z
dc.date.issued2005eng
dc.PublishedMortensen, Øystein & Thuen, Frode (2005). Småbarnsforeldre og samlivskurs. Holdninger til og barrierer mot å delta på samlivskurs i et utvalg av den norske befolkningen. Hemil-report no. 6-2005. Bergen: Research Centre for Health Promotionen
dc.identifier.isbn978-82-7669-110-8eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2517
dc.description.abstractMed utgangspunkt i et landsdekkende utvalg av par med barn mellom 3 og 12 måneder er denne undersøkelsens hovedfokus på de generelle forventninger, holdninger og barrierer i forhold til å delta på samlivskurs, og hva som kjennetegner grupper av par som sannsynligvis vil takke ja til tilbudet om gratis samlivskurs versus de som sannsynligvis vil takke nei. Undersøkelsen er survey-basert og i alt 19 helsestasjoner ble rekruttert til å bistå med utdelingen av spørreskjemaene. Utdelingen av spørreskjema foregikk i perioden mars og april måned 2005, der til sammen 2583 skjema ble delt ut. 782 besvarte skjema kom tilbake (378 fra menn, og 404 fra kvinner). Dette gir en svarprosent på 30.3 %. Resultatene i den foreliggende rapporten er begrenset til deskriptive analyser av svarfordelingen på de mest sentrale ledd og funn. Resultatene tyder på at respondentene har en noenlunde realistisk oppfatning av hva samlivskurs innebærer både med hensyn til innhold og hensikt. Barrierer i form av praktiske omstendigheter som eksempelvis manglende tid, problemer med å skaffe barnevakt og lignende, ser dermed ikke ut til å utgjøre det største hinderet for parenes eventuelle deltakelse på samlivskurs. Det ble imidlertid funnet betydelige forskjeller i innstillingen til å delta på samlivskurs mellom ulike grupper i utvalget.en_US
dc.description.sponsorshipBarne-, Ungdoms- og Familiedirektorateteng
dc.language.isonobeng
dc.publisherResearch Centre for Health Promotion, The University of Bergeneng
dc.relation.ispartofseriesHEMIL-reporten
dc.relation.ispartofseries6-2005en
dc.subjectForeldrenob
dc.subjectSamlivnob
dc.subjectSamlivskursnob
dc.subjectParforholdnob
dc.titleSmåbarnsforeldre og samlivskurs. Holdninger til og barrierer mot å delta på samlivskurs i et utvalg av den norske befolkningen.nob
dc.typeReport
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel