Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund, Lars Øivindeng
dc.date.accessioned2008-11-18T09:10:07Z
dc.date.available2008-11-18T09:10:07Z
dc.date.issued2008-11-18eng
dc.date.submitted2008-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3026
dc.description.abstractDette mastergradsprosjektet er en analyse av det latinskehåndskriftet ActusVercellenses (Heretter forkortet AVer).1 AVer er ett skriftligprodukt av en narrativtradisjon2 kjent som de apokryfe Petersaktene. AVer omhandlerapostelen Peter oghans konflikt med magikeren Simon Magus i Roma. Teksten blesannsynligviskompilert og oversatt fra en eller flere greske kilder og i denneprosessen ogsåomfattende redigert en gang i siste halvdel av 300-tallet.Teksten som i forskningen idag omtales som Petersaktene er en sammenstilling, gjort avforskere, av fem ulike,dels fragmentarisk overleverte tekster hvorav AVer er denstørste. Dette prosjektetsikter ikke på en dyptgående diskusjon av dennesammenstillingen, men vil først ogfremst analysere AVer som en selvstendig ytring fra skriptorens3egne sosialhistoriskekontekst.4Det sentrale formålet med dette prosjektet er å analysere sosialidentitet slikden fremkommer ved inngruppe-kategorisering og fiendebilde-konstruksjon i AVerfor å så plassere dette i tekstens egne historiske kontekst. For åoppnå dette vil jegbenytte utvalgte evolusjonære, sosialpsykologiske, og kognitiveteorier med detformål å kunne belyse den sosiale identiteten til de intenderteleserne, og til denhypotetiske religiøse gruppen som skriptoren var enrepresentant for.5no_NO
dc.format.extent1040188 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleActus Vercellenses - Kristen identitet og konformitet i det 4. århundretnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Religionsvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.description.localcodeRELV350
dc.subject.nus714218eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153
fs.subjectcodeRELV350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel