Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorYri, Jørgeneng
dc.date.accessioned2008-11-18T09:23:30Z
dc.date.available2008-11-18T09:23:30Z
dc.date.issued2008-11-18eng
dc.date.submitted2008-09-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3031
dc.description.abstractLa representación de lo haitiano en la oficialidad dominicana ejemplificada por la lectura de El ocaso de la nación dominicana y La isla al revés - Haití y el destino dominicano.en_US
dc.description.abstractResúmen en noruego.Denne masteroppgaven handler om fremstillingen av haitianske immigranter i den Dominikanske Republikk. Utgangspunktet for analysen min er hypotesen om at det går en rød tråd fra Rafael Trujillos ideer om den dominikanske rasen fra 1930-tallet via retorikken som ble benyttet av Balaguer på 80-tallet og fram til Manuel Núñez sine tanker om en internasjonal sammensvergelse mot dominikanske interesser i dag.For å vurdere min hypotese har jeg analysert to bøker: La Isla al revés av den tidligere dominikanske presidenten Joaquín Balaguer og El ocaso de la nación dominicana av den dominikanske forfatteren Manuel Núñez.Etter å ha studert de to bøkenes fremstilling av forholdet til Haiti, av haitiansk kultur og religion, de angivelige skjulte haitianske motivene for å immigrere til Dominikanske Republikk, teoriene om den dominikanske rasens egenskaper og portretteringen av de forskjellige områdene der dominikanerne og deres kultur blir skadelidende under innflytelsen fra naboen i vest kom jeg fram til en femdeling av argumentene, til bruk for min egen sammenlikning: 1) Ideen om det rene spanske opphavet, 2) den langsomme ødeleggelsen av den dominikanske nasjonen, 3) den haitianske imperialismen, 4) beskrivelser av haitianerens egenskaper og 5) beskrivelser av den internasjonale sammensvergelsen mot Dominikanske Republikk. Gjennom å titte på de to forfatternes presentasjon av haitianerne slik de kommer til syne gjennom de fem kategoriene nevnt over har jeg forsøkt å se etter likheter, ulikheter og eventuelle tendenser til endring mellom Balaguers og Núñez´ retorikk.De to forfatterne er valgt som utgangspunkt for analysen på bakgrunn av sin sterke posisjon i landet. Man kan dermed anta at meningene deres har gjennomslagskraft og er viktige indikatorer på både den offisielle holdninger til haitianere samt at de er med på å påvirke hva folket tenker om de samme haitianerne.Som bakgrunn har jeg også snakket litt om nasjonen og nasjonsbygging som begrep, om haitianernes situasjon i Dominikanske Republikk, om NGOer i landet og deres arbeid, om ideologiske forskjeller i debatten internt i Dominikanske Republikk, om forskjeller mellom Dominikanske Republikk og Haiti samt om historien de to landene i mellom.no_NO
dc.format.extent891316 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospaeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectHaitinob
dc.subjectDominikanske Republikknob
dc.subjectBalaguer, Joaquinnob
dc.subjectNúñez, Manuelnob
dc.subjectSammensvergelsenob
dc.subjectRasismenob
dc.subjectNasjonsbyggingnob
dc.subjectTrujillo, Rafaelnob
dc.titleEl bárbaro vago y la isla indivisible La representación de lo haitiano en la oficialidad dominicana ejemplificada por la lectura de El ocaso de la nación dominicana y La isla al revés – Haití y el destino dominicanosp
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Spansk språk og latinamerikastudier
dc.description.localcodeMAHF-SPLA
dc.description.localcodeSPLA350
dc.subject.nus711128eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Spansk språk: 026
fs.subjectcodeSPLA350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel