Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAnderssen, Norman
dc.contributor.authorSlåtten, Hilde
dc.date.accessioned2008-12-16T07:35:28Z
dc.date.available2008-12-16T07:35:28Z
dc.date.issued2008eng
dc.identifier.isbn978-82-91713-48-9eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3071
dc.description.abstractUndersøkelsen tok sikte på å beskrive eksplisitte holdninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner (lhbt-personer) i Norge i dag. Vi gjennomførte en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant 1246 personer i aldersgruppen 16-80 år foretatt i april-mai 2008. En rekke brede temaer ble dekket gjennom 180 spørsmål. Den foreliggende rapporten viser svarfordelingene på tretten temaer, hovedsakelig med utgangspunkt i kjønn, aldersgruppe, utdanning, by-land, religiøsitet og grad av støtte til tradisjonelle kjønnsroller. Undersøkelsen ble gjennomført via internett. Undersøkelsen viste tre hovedtendenser: 1. Et flertall stiller seg nøytrale eller positive på generelle spørsmål om deres holdning til lesbiske kvinner og homofile menn. For kvinner er flertallet stort, for menn er flertallet mindre. Det samme bildet tegner seg for mer spesifikke spørsmål som omhandler konkrete situasjoner og reaksjoner, selv om det er en tendens til at flere er negative her. På spørsmål om holdninger til lesbiske og homofiles rettigheter til å bli foreldre, rapporterer ca. en tredjepart negativ innstilling. Ca. en av fem oppgir at de ikke kjenner en lesbisk kvinne, eller en homofil mann. 2. Et flertall stiller seg nøytrale eller positive på generelle spørsmål om deres holdning til bifile kvinner og menn. For kvinner er flertallet stort, for menn er flertallet noe mindre. Ca. halvparten sier at de ikke kjenner en bifil kvinne, eller mann. Transpersoner: Et flertall stiller seg nøytral eller positiv på generelle spørsmål om deres holdning til transpersoner, dvs. personer som beveger seg mellom å være kvinne og mann. Et flertall sier at de ikke kjenner en kvinne, eller en mann, som beveger mellom å være kvinne og mann. 3. Kjønn skiller: Flere menn er negative enn kvinner, spesielt overfor homofile menn, bifile menn og mannlige transpersoner og til det å gi lesbiske og homofile samme rettigheter til å bli foreldre.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergen, Department of Psychosocial Scienceeng
dc.subjectHoldningernob
dc.subjectHomofilnob
dc.subjectLesbisknob
dc.subjectBifilnob
dc.subjectTranspersonnob
dc.subjectLHBT personernob
dc.titleHoldninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner (LHBT Personer). En landsomfattende representativ spørreundersøkelse, 2008nob
dc.typeResearch report
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel