Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPilodden, Beate Hygen
dc.date.accessioned2009-03-13T10:03:32Z
dc.date.available2009-03-13T10:03:32Z
dc.date.issued2008eng
dc.date.submitted2008-11-25eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3171
dc.description.abstractProblemstillingen for masteroppgaven er: "Risikoutsatte ungdommers tanker om fremtiden". Målsettingen har vært å bringe frem kunnskap om hvilke tanker ungdommer som er eller har vært plassert under offentlig omsorg, gjør seg om fremtiden. Datagrunnlaget for oppgaven er intervju med 32 ungdommer fra hele landet. Ungdommene inngår i forskningsprosjektet Barn som blir plassert utenfor hjemmet - risiko og utvikling, som er et samarbeidsprosjekt mellom barnevernets utviklingssenter på Vestlandet og NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Intervjuene er analysert i forhold til meningskategorisering og tre fortolkningsnivåer: selvforståelse, forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk fortolkning. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming til studien, men benytter også kvantitative fremstillinger av datamaterialet. Oppgaven tar utgangspunkt i en forståelse av at de muligheter og begrensninger ungdommene ser for seg i fremtiden, må ses i lys av den risikofylte oppveksten de har vært utsatt for. Ungdommenes tanker blir først og fremst diskutert og analysert i forhold til et mestringsperspektiv, med betydningen av og vilkårene for mestring som innfallsvinkler. Hovedfunnene i studien er at halvparten av ungdommene som inngår i utvalget har overveiende positive forventninger til fremtiden, og egne muligheter. Mens den andre halvparten er mer usikre, eller har overveiende pessimistiske forventninger. Flertallet av jentene i utvalget er positive med tanke på fremtiden, mens et lite flertall av guttene er usikre, eller har lave forventninger. Majoriteten av ungdommene drømmer om "det ordinære liv", og majoriteten av dem ser studier/jobb, bolig, familie og venner som tilstede i deres liv fremover. Noen frykter å ende opp alene, eller å ikke klare seg på egenhånd. Av studien fremkommer det at flertallet av ungdommene ser for seg at både den biologiske familien og fosterfamilien vil bistå dem i fremtiden.no_NO
dc.format.extent691448 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleSkadeskutt - men ikke vingeklippet? Risikoutsatte ungdommers tanker om fremtidennob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.localcodeMABARN350
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus799999eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nob
fs.subjectcodeMABARN350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel