Show simple item record

dc.contributor.authorBerntsen, Håkon Allingeng
dc.date.accessioned2009-03-30T14:08:20Z
dc.date.available2009-03-30T14:08:20Z
dc.date.issued2008-06-20eng
dc.date.submitted2008-06-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3210
dc.description.abstractDette prosjektet fokuserer på relasjonen mellom personale og beboere i et bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemning. Denne relasjonen presenteres som grunnleggende asymmetrisk når det kommer til makt og status. Dette er et resultat av personalet sin rolle som omsorgsperson i denne relasjonen, og beboeren sin rolle som mottaker av omsorg. Bakgrunnen for prosjektet er HVPU-reformen, som blant annet gav personer med psykisk utviklingshemning rett på egen leilighet, og Sosialtjenestelovens kapittel 4A, som legger retningslinjer for bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Analysen er delt inn i tre deler. Den første av disse presenterer hverdagslivet i bofellesskapet. Den andre presenterer tre forskjellige strategier som personalet benytter i hverdagslivet i bofellesskapet. Det er gjennom disse strategiene at personalet realiserer sin makt i relasjonen til beboerne. Disse strategiene blir kalt akseptstrategi, påvirkningsstrategi og tvangsstrategi. Den tredje delen tar for seg hvordan disse strategiene benyttes i forskjellige sammenhenger. Her pekes det på tre eksempler på slike sammenhenger. Det første av disse eksemplene er personalets forsøk på å opprettholde kontroll over omgivelsene. Her står det sentralt hvordan personalet må justere sine handlinger etter omgivelsene. Det andre er hvordan personalets tidsoppfatning og tidsforståelse møter beboernes tidsforståelse og tidsoppfatninger. I slike situasjoner er det lett for å oppstå konflikter. Dette kan igjen føre til at personaet velger en strategi på grunnlag av disse konfliktene. Det tredje eksempelet er hvordan personalet benytter strategier for å gjennomføre normaliseringsprosesser i bofellesskapet. Disse presenteres som både bevisste og planlagte, og ubevisste og impulsive. Til slutt diskuteres det hvordan personalet utfører noe som kan kalles en argumentasjon med seg selv før en eventuell inngripen i beboernes adferd. Dette består av at personalet veier forskjellige argumenter opp mot hverandre. Oppgaven er basert på en casestudie bestående av intervju og observasjon i et bofellesskap i Bergen.no_NO
dc.format.extent658520 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTjenestebrukernob
dc.subjectTjenestemottakernob
dc.subjectBofellesskapnob
dc.subjectHVPUnob
dc.subjectAnsvarsreformennob
dc.subjectSosialtjenestelovennob
dc.subjectPsykisk utviklingshemningnob
dc.subjectPsykisk utviklingshemmingnob
dc.title"Hverdagsliv og strategier". Om makt og situasjonsdefinering i relasjonen mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemningnob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
fs.subjectcodeSOS360


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record