Show simple item record

dc.contributor.authorKummen, Øysteineng
dc.date.accessioned2009-04-27T07:23:47Z
dc.date.available2009-04-27T07:23:47Z
dc.date.issued2008-11-30eng
dc.date.submitted2008-11-30eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3249
dc.description.abstractDatateknologi og mobiltelefoner blir diskutert som årsaker til en utvikling hvor ansatte får stadig svakere grenser mellom arbeid og fritid, fordi teknologien muliggjør kommunikasjon og tilgjengelighet uavhengig av tid og sted. De siste årenes utvikling har gått i en retning av stadig mer mobile og fleksible kommunikasjonsløsninger, og synkronisert e-post på mobiltelefoner er blant de mest sentrale satsningsområder i den sammenheng. Denne masteroppgaven omhandler hvordan e-post på mobiltelefon endrer brukernes grenser mellom arbeid og fritid. Teorigrunnlaget er dannet i krysningspunktet mellom domestiseringsperspektivet på teknologi og en arbeidssosiologisk kritikk av det "nye" arbeidslivet og dets konsekvenser. Analysen er gjort på bakgrunn av 12 kvalitative intervjuer med ansatte i DnB NOR og StatoilHydro. Denne viser at e-post på mobiltelefon endrer brukernes grenser mellom arbeid og fritid, men at konsekvensene av å integrere arbeidskommunikasjon på fritiden er tosidig, den gir frihet og kontroll, men kan også øke overføringen av arbeidsrelatert stress til fritidssfæren. Analysen viser også at dette skiller seg fra vanlig mobilbruk og bruk av hjemme-pc på effekten for skillet mellom arbeid og fritid. Sentralt i oppgaven står utvikling av normer og forventninger for bruken av mobil e-post utenfor arbeidstid, og hvilke arbeidskontekstuelle rammer teknologibruken inngår i.no_NO
dc.format.extent928542 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectMobilnob
dc.subjectE-postnob
dc.subjectPDAnob
dc.subjectSmarttelefonnob
dc.subjectTeknologinob
dc.subjectKommunikasjonsteknologinob
dc.subjectArbeidslivnob
dc.subjectTilgjengelighetnob
dc.subjectArbeidnob
dc.subjectFritidnob
dc.subjectFleksibilitetnob
dc.subjectGrensesettingnob
dc.subjectDomestiseringnob
dc.subjectHverdagslivnob
dc.subjectFjernarbeidnob
dc.subjectPCnob
dc.subjectMobiltelefonnob
dc.titleDet synkroniserte arbeidslivet. Om bruk av mobil e-post og nye grenser mellom arbeid og fritidnob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nob
fs.subjectcodeSOS360


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record