Show simple item record

dc.contributor.authorFjeldstad, Anderseng
dc.date.accessioned2009-07-03T11:38:59Z
dc.date.available2009-07-03T11:38:59Z
dc.date.issued2009-05-15eng
dc.date.submitted2009-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3349
dc.description.abstractUSA-bilder i Norge og Sverige Mastergradsoppgaven analyserer fremstillingen av amerikansk utenrikspolitikk ca. 1945-1973 i norske og svenske lærebøker i historie for den videregående skole fra 1960-tallet til i dag. Lærebokanalysen fokuserer hovedsakelig på fem tema: Truman-doktrinen, Marshall-planen, Korea-krigen, Vietnam-krigen og USAs politikk i Latin-Amerika. Til sammen 14 lærebøker, syv fra hvert land, utgjør analysens hovedverk. Analysens funn blir sammenlignet på to måter: utviklingen over tid innenfor hvert land, og de norske og svenske fremstillingene i forhold til hverandre. Resultatene ses også i en større sammenheng i forhold til den samfunnsmessige og politiske utviklingen i Norge og Sverige, i tillegg til utvalgte verdenshistoriske oversiktsverk. De norske lærebøkene viste en rimelig ukritisk legitimering av amerikansk utenrikspolitikk på 1960-tallet. Dette forandret seg drastisk med overgangen til 1970-tallet. USAs utenrikspolitikk fremsto da som drevet av kapitalistiske motiv, med tidvis klare imperialistiske ambisjoner. Dette var i tråd med endringer i opinionens holdning til USA, blant annet som følge av Vietnam-krigen. Berlinmurens fall og slutten på den kalde krigen ga utslag i en mer kompleks og multiperspektiv fremstilling av amerikansk utenrikspolitikk, tydelig påvirket av periodens postideologiske karakter. Også de svenske lærebøkene gjennomgikk en utvikling i synet på USA. Kontrastene og ytterpunktene var imidlertid noe mindre, da fremstillingene viste seg mer kompleks gjennom hele perioden. Utviklingstrekkene fulgte til en viss grad den svenske samfunnsutviklingen, men mens Sveriges offisielle kritikk ovenfor USA tidvis var krassere enn i Norge, gjenspeilet ikke lærebøkene det samme.no_NO
dc.format.extent1190777 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectUSAnob
dc.subjectLæreboknob
dc.subjectLæreverknob
dc.subjectUtenrikspolitikknob
dc.subjectNorgenob
dc.subjectSverigenob
dc.subjectEtterkrigstidennob
dc.subjectDen kalde krigennob
dc.subjectTruman-doktrinennob
dc.subjectMarshall-planennob
dc.subjectKorea-krigennob
dc.subjectVietnam-krigennob
dc.subjectLatin-Amerikanob
dc.titleUSA-bilder i Norge og Sverige Fremstillingen av amerikansk utenrikspolitikk 1945-1973 i norske og svenske lærebøker.nob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Historie
dc.description.localcodeMAHF-HIS
dc.description.localcodeHIS350
dc.subject.nus713107eng
fs.subjectcodeHIS350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record