Show simple item record

dc.contributor.authorJónsdóttir, Guðrún
dc.date.accessioned2009-12-16T08:08:14Z
dc.date.available2009-12-16T08:08:14Z
dc.date.issued2009-10-20eng
dc.identifier.isbn978-82-308-0888-7 (print version)eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3683
dc.description.abstractThis thesis focuses on nine 16 – 17 year old Norwegian girls and their encounter with natural science in their transition from elementary school to upper secondary school. The main research question posed is: How can girls’ encounters with natural science be understood based on their self-perception and the opportunities that can be identified in their environments? The informants constitute a homogenous group of high-achieving, well-adapted middle class girls. As the selection does not provide a basis for generalisation, the girls and their opinions only represent themselves. My research is founded on a qualitative approach, aiming to grasp the girls’ own categories and interpretations regarding natural science as such as well as natural science as a school subject. The data collection method is based on the use of relatively open interviews combined with informants’ logs, text messages (sms) and observation of natural science class in elementary school and in the first year of upper secondary school. Five main research findings: • The nine girls see natural science as a school subject for the high-achieving students and for those who plan to pursue further studies and careers within the field of natural science; • The girls place emphasis on being independent and authoritative human beings, capable of reasonable self-determination; • The girls view natural science as a potential source of important knowledge that can support their empowerment and their desire to be authoritative human beings. • The girls want natural science class to focus more on risk related topics and issues; • Insight into the girls’ view of knowledge and science is essential if we want to understand their interest in and perception of natural science in general and as a school subject in particular;en_US
dc.description.abstractUndersøkelsen omhandler ni 16 – 17 år gamle jenter og deres møte med naturfaglig kunnskap, ved overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Hovedproblemstillingen for prosjektet ble formulert slik: Hvordan kan vi forstå jenters møte med naturfag med utgangspunkt i deres opplevelse av seg selv og de muligheter som finnes i miljøet rundt dem? Utvalget består av en homogen gruppe skoleflinke, veltilpassede middelklassejenter. Da utvalget ikke gir grunnlag for generalisering, representerer jentene bare seg selv. Undersøkelsen er basert på en kvalitativ tilnærming, da målet var å få tak i jentenes tenkning i forhold til skolens naturfag og naturfaglig kunnskap; - jentenes egne tolkninger og kategorier. Datainnsamlingsmetoden er basert på bruken av relativt åpne intervju kombinert med loggskriving, tekstmeldinger (sms) og observasjoner i naturfagtimene i tiende klasse i grunnskolen og første klasse på videregående skole. Undersøkelsens fem hovedfunn: • De ni jentene mener at skolens naturfag er for de flinke og de som ønsker å satse på videre studier og yrker innenfor realfag; • Jentene er opptatt av å være selvstendige og myndige mennesker; • Jentene ønsker mer undervisning om risikorelaterte temaer og problemstillinger i skolens naturfag; • Innsikt i jentenes syn på kunnskap og vitenskap er nødvendig for å forstå deres interesse for og syn på naturfaglig kunnskap generelt og skolenes naturfag spesielt.; • Jentene gir uttrykk for at naturfaglig kunnskap er en potensiell kilde til viktig innsikt som kan støtte opp om deres selvstendighet og ønske om å være myndige mennesker;no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.relation.haspartPaper I: Nordisk Pedagogik 25(3), Jónsdóttir, G., Det er mitt valg – Hvordan individualitet kan komme til uttrykk i jenters møte med naturfag, pp. 284-300. Copyright 2005 Universitetsforlaget. Full text not available in BORA due to publisher restrictions.eng
dc.relation.haspartPaper II: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education 1(1), Jónsdóttir, G., Kroppen i naturfagrommet, pp. 95-107. Published by Naturfagsenteret, University of Oslo. Reproduced with permission. Published version. The published version is also available at: <a href="http://www.naturfagsenteret.no/tidsskrift/nordina_artikler.html" target="_blank"> http://www.naturfagsenteret.no/tidsskrift/nordina_artikler.html</a>eng
dc.relation.haspartPaper III: Nordisk Pedagogik 28(2), Jónsdóttir, G., Annas møte med naturfaglig kunnskap. En kilde til erkjennelse?, pp. 73-88. Copyright 2008 Universitetsforlaget. Full text not available in BORA due to publisher restrictions.eng
dc.titleDubito ergo sum? Ni jenter møter naturfaglig kunnskapnob
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.holderGuðrún Jónsdóttireng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nob


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record