Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsen, Ola Rotheng
dc.date.accessioned2010-01-14T13:50:32Z
dc.date.available2010-01-14T13:50:32Z
dc.date.issued2009-09-01eng
dc.date.submitted2009-09-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3730
dc.description.abstractDenne oppgaven utforsker numerisk hvilken virking kvotehandel har på utslipp av karbon når aktørene styres av sin egeninteresse. Det er velkjent at kvotehandel gjør at kostnadene til utslippsreduksjon på marginen blir lik for alle og at dette gir en effisient løsning. Når landenes kvoteallokering gjøres ikke-kooperativt er det ikke gitt hvilken effekt kvotehandel vil ha. Carbone et al. (2009) anvender en generell likevektsmodell og …finner at kvotehandel gir reduksjon i karbonutslippene. Ved å anvende en partiell likevektsmodell fra Helm (2003) undersøker denne oppgaven om de samme resultatene er mulige ved å legge til grunn andre antagelser.Det undersøkes om antall beslutningstakere endrer resultatene. Den mest usikre parameteren i modellen er kostnadene av klimaendringene og det testes for forskjellig nivå og fordeling av denne.Resultatene i denne oppgaven er entydige i at de gir høyere globale utslipp av karbon med kvotehandel enn uten. Det er kun det scenariet som er nærmest Carbone et al. (2009) som gir lavere globale kostnader ved kvotehandel. Endring i antall aktører fra regioner til land øker de globale utslippene mot det samme nivået en ville fått uten å bruke ressurser på klimaproblemet og er nær utslippene fra Kyoto-avtalen.Oppgaven fi…nner at det er et generelt mønster mellom den marginale rensekostnadsfunksjonen og den marginale klimaskaden for landene og bekrefter dermed en av konklusjonene fra Holtsmark og Sommervoll (2008).en_US
dc.format.extent293978 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKvotehandelnob
dc.subjectKarbonnob
dc.subjectEndogent spillnob
dc.subjectNumerisk analysenob
dc.titleFordeler og ulemper med internasjonal kvotehandel - en numerisk analyseeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeECON390
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nob
fs.subjectcodeECON390


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel