Show simple item record

dc.contributor.authorIngebrigtsen, Jørgen Melbyeeng
dc.date.accessioned2010-05-07T09:36:58Z
dc.date.available2010-05-07T09:36:58Z
dc.date.issued2009-06-02eng
dc.date.submitted2009-06-02eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3911
dc.description.abstractDenne studien tar form som en analyse av likelønnsdebatten i Europaparlamentet, med bakgrunn i fire debatter i perioden 1974 til 2008. Likelønn har stått sentralt på EUs agenda siden Romatraktaten i 1957, men man har fortsatt ikke lyktes med å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Målet med studien er å måle nærmere forhold knyttet til den deliberative og retoriske kvaliteten på likelønnsdebatten. Studien har en tredelt problemstilling. For det første: I hvilken grad fungerer likelønnsdebatten som en deliberativ prosess? For det andre: I hvilken grad tar deltakerne i bruk retoriske virkemidler og hvordan påvirker retorikken, og da først og fremst i form av følelsesutsagn, den deliberative kvaliteten på likelønnsdebatten? Det tredje hovedspørsmålet omhandler hvordan debatten har utviklet seg i den gjeldende perioden, og hvilken innflytelse Europaparlamentets institusjonelle utvikling og likestillingens utviking innen EU, har hatt overfor den deliberative og retoriske kvaliteten på likelønnsdebatten. Studiens konklusjoner baserer seg på en kvantitativ måling av den deliberative og retoriske kvaliteten på debatten, med bakgrunn i noen på forhånd fastsatte standarder for deliberativ og retorisk kvalitet. Studien viser at deltakerne i debatten holder et relativt høyt deliberativt nivå, i form av at argumentasjonsbruken i debatten lever opp til deliberative standarder. Ser man derimot på debatten som en helhet, og på interaksjonen og dialogen mellom deltakerne, er den mangelfull og delvis fraværende. Vi kan med andre ord hevde at deltakerne er deliberative, mens debatten er avdeliberert. Når man så ser nærmere på retorikken i debatten, og hvordan deltakerne uttrykker følelser og argumenter, viser målingene at retorikken i liten grad legger hindringer i veien for en deliberativ prosess. Retorikken fungerer snarere som en del av deliberasjonen i form av at både følelsesutsagn og argumenter i stor grad blir begrunnet. Når man så ser på utviklingen av likelønnsdebatten, viser den at utviklingen når det gjelder å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har gått tregt. Et bidrag til forklaringen på dette kan være at den manglende dialogen i likelønnsdebatten og mangelen på en felles europeisk offentlig sfære, har forhindret utviklingen av nye argumenter i debatten. Analysen viser også at følelsesutsagnene i debatten har stagnert over tid, noe som kan karakteriseres som overraskende, ettersom man fortsatt ikke har lyktes med å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn innen EU.en_US
dc.format.extent1109954 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectArgumentasjonnob
dc.subjectFølelsernob
dc.subjectRetorikknob
dc.subjectDeliberasjonnob
dc.subjectLikelønnnob
dc.subjectEuropaparlamentetnob
dc.subjectDialognob
dc.titleDialog, Argumentasjon og Følelser. En analyse av deliberative og retoriske aspekter ved likelønnsdebatten i Europaparlamentet fra 1974 til 2008eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nob
fs.subjectcodeAORG350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record