Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Eirik Askereng
dc.date.accessioned2010-08-11T09:36:58Z
dc.date.available2010-08-11T09:36:58Z
dc.date.issued2010-05-31eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4017
dc.description.abstractDenne oppgaven er en studie av Fairtrade-fenomenets framvekst i Norge. Fairtrade er et omfattende fenomen som inkluderer et nettverk av aktører som forsøker å sette problematikken på agendaen til både myndigheter og næringsliv, og en sertifiseringsordning som forsøker å bemyndige produsenter i fattige deler av verden gjennom fordelsaktige handelsmekanismer. Gjennom intervjuer av sentrale aktører i nettverket og dokumenter vil oppgaven, ved hjelp av nodal governance-teori og institusjonell teori, belyse hvordan Fairtrade har blitt etablert i Norge, hva som kjennetegner nettverket bak Fairtrade, og hvordan forskjellige aspekter knyttet til Fairtrade-problematikken institusjonaliseres i deler av norsk kultur. Oppgaven illustrer med Fairtrades framvekst hvordan nodal nettverksorganisering kan påvirke til samfunnsendring. Ved å utnytte de kapasitetene som nettverket har hatt tilgjengelig, har aktørene klart å mobilisere fram problematikken som et verdigrunnlag i norsk politisk- og økonomisk kultur. Videre illustrer oppgaven at når nettverket klarer å mobilisere nok aktører til og ta til seg problematikken skjer det en institusjonalisering av verdiene, og at problematikken da etter hvert blir en institusjonell kraft i seg selv. Oppgavens teoretiske utgangspunkt er altså å bruke Fairtrade-nettverket som case for å illustrere at nettverk kan evne innovasjoner som fører til endring i samfunn, og at institusjonalisering av innovasjonen kan føre til dannelsen av nye institusjoner.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectFairtradeeng
dc.subjectNodal Governanceeng
dc.subjectInitiativ for etisk handelnob
dc.subjectNettverknob
dc.subjectInstitusjonernob
dc.titleFra ildsjel til institusjon - En studie av Fairtrades framvekst i Norgenob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nob
fs.subjectcodeAORG350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record