Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoen, Anita
dc.date.accessioned2010-10-12T14:53:35Z
dc.date.available2010-10-12T14:53:35Z
dc.date.issued2010-01-31eng
dc.date.submitted2010-01-31eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4278
dc.description.abstractBackground: Reducing the scope of absenteeism is a key issue in health-promoting work, and during the last years the concept of health-promoting working places has been developed. Reducing absenteeism is a focus area of the Ministry of Labour and Social Inclusion, and for achieving this goal a new Working Environment Act has been developed, having a greater focus on health-promoting work and Health, Environmet and Safety than previously. The health- promotiong work also includes the Work-, Welfare- and Inclusion (IA) agreement, which is an interaction between private and public authorities to ensure inclusion and a better working environment for all workers. Aim: This study is based on inclusive working life onshore", the latter being the term for workers in the petroleum sector working on land. The aim of the study was to obtainin knowledge of what factors this group of workers regarded as important (subjective opinion) for improvement of their psychosocial working environment. Materials and Methods: The material of this study was collected through qualitative semistructured focusinterviews performed on two strategically selected focusgroups with workers employed in an onshore industrial company. The company was helpful in the prosess of selecting of two representative groups, and for group 1 and 2, eight and six employees were represented respectively. The analysis of transcripted data was based on a ad hoc meaning-generating method, and the categories and patterns developed on basis of these data. The discussion focused on health-promoting work, and was based on the Ken Wilber four quadrant- and the Karasek-Theorell demand-control -support model. Conclusions: Communication and administrative organization, like information from management, were two issues of remark for the interviewed workers and highlighted as important factors for improvement of the working environment. A limited knowledge on the content of the IA- agreement was also expressed, as well as the consequences of the agreement for employees working in a well-established IA-company. This indicates a lack of connection between what factors onshore workers regard as important for their working environment, and the fact that they are employed in an IA-company.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Å redusere sykefraværet og fremme helse er sentrale tema i det helsefremmende arbeidet i arbeidslivet, og de siste årene har begrepet helsefremmende arbeidsplasser blitt vist stadig større oppmerksomhet. Et viktig fokus hos arbeids og inkluderingsdepartementet er å få ned sykefraværet og de har av den grunn revidert arbeidsmiljøloven i 2009. Loven har fått et større fokus på det helsefremmende arbeidet og helse- miljø- og sikkerhet. Det helsefremmende arbeidet omfatter også den inkluderende arbeidsavtalen (IA- avtalen), som er en samhandling mellom private og offentlige instanser for å ivareta og inkludere arbeidstakerne i arbeidslivet på en bedre måte. Hensikt: Denne studien tar utgangspunkt i inkluderende arbeidsliv onshore, det vil si de som arbeider i oljeindustrien, men på land. Hensikten med studien er å gi kunnskap om hvilke faktorer arbeidstakere opplever (deres subjektive opplevelse) som viktige for å øke nærvær og tilhørighet i arbeidsmiljøet. Materiale og metode: Materialet er innsamlet gjennom kvalitative fokusgruppeintervju, med en halvstrukturert intervjuguide som hjelpemiddel. Studien har gjennomført to strategisk utvalgte fokusgruppeintervjuer med ansatte i en onshoreindustribedrift. Bedriften informantene kommer fra, var behjelpelig med å sette sammen to representative grupper. I gruppe en møtte det åtte informanter, og i gruppe to møtte det seks informanter. Analysen av transkribert data er basert på ad hoc meningsgenererende metode, og kategorier og mønstre ble utviklet med utgangspunkt i dataene. Diskusjonen har fokus på helsefremmende arbeidsplasser, og er basert på Ken Wilber sin firekvadrantmodell, og Karasek og Theorell sin krav- kontroll- sosial støtte modell. Konklusjon: Kommunikasjon og administrativ organisering, som for eksempel informasjon fra ledere, var to viktige faktorer som informantene mente kunne være med på å bedre arbeidsmiljøet. De hadde begrenset kjennskap til innholdet i IA- avtalen, og hva den betydde for de som arbeidstakere i en veletablert IA- bedrift. Dette indikerer at det er liten sammenheng eller relasjon til hvilke faktorer onshorearbeidere opplever har innvirkning på arbeidsmiljøet, og det at de er ansatt i en IA- bedrift.en_US
dc.format.extent1006691 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectJob satisfactioneng
dc.subjectSocial supporteng
dc.subjectWorking environmenteng
dc.subjectInclusive working lifeeng
dc.subjectHealth-promoting working placeseng
dc.subjectDemand-control-support modeleng
dc.subjectFour quadrant modeleng
dc.subjectEmpowermenteng
dc.titleIA-avtalen og arbeidsmiljøet. En kvalitativ studie av hvilke faktorer som kan være med på å skape nærvær og tilhørighet i arbeidsmiljøetnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nob
fs.subjectcodeHEFR395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel