Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBørresen, Svein Leonardeng
dc.date.accessioned2010-11-24T13:14:37Z
dc.date.available2010-11-24T13:14:37Z
dc.date.issued2009-11-17eng
dc.date.submitted2009-11-17eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4316
dc.description.abstractAndelen eldre i befolkningen vil øke i årene fremover som følge av at fødselskullene etter 1945var store, samt at den generelle levealderen i befolkningen har økt fra ”krigen” og frem til idag. Denne utviklingen kalles eldrebølgen og gir en forstilling om en tsunami av pensjonisterpå 60 år og eldre som feier over landet og legger det øde under seg. Vi har foreløpig unngåttkatastrofen på grunn av oljepenger og en økende yrkesaktivitet, da særlig blant kvinner. Mindreoljepenger i fremtiden kombinert med fallende yrkesaktivitet gjennom lavere pensjonsalder ogflere i arbeidsfør alder på ulike støtteordninger, forsterker bilde av at landet beveger seg mot enfinansiell og politisk krise. Myndighetens svar på dette er ulike tiltak som går underbenevnelsen ”arbeidslinjen i velferdspolitikken”. Ved at flere er i arbeid over lengre tid vil enoppnå en forbedret økonomisk situasjon og den enkelte vil kunne arbeide seg ut avfattigdomsfella. Den stadig økende andelen av pensjonister må imidlertid gi sitt bidrag ved atreglene for utbetaling og innbetaling av pensjon endres, slik at fremtidens pensjonister samletsett får noe mindre i forhold til om reglene forble uendret. Disse endringene er en del avpensjonsreformen og denne skulle sammen med arbeidslinjen gi landet en bærekraftig utviklingfor denne og neste generasjoner.en_US
dc.format.extent523566 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectUførepensjoneringnob
dc.subjectAFPnob
dc.titleTidligpensjonering : uførerpensjonering og pensjonering med AFP før fylte 67 år blant eldrearbeidstakere mellom 50 – 66 årnob
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS350
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nob
fs.subjectcodeSOS350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel