Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHarung, Silvia Tatjanaeng
dc.date.accessioned2011-05-05T08:15:22Z
dc.date.available2011-05-05T08:15:22Z
dc.date.issued2010-09-01eng
dc.date.submitted2010-09-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4742
dc.description.abstractMasteroppgaven er en kunnskapsstatus på årsaker til sykefravær. Oppgaven tar utgangspunkt i at sykefraværet har økt over tid, og er skrevet med det mål å redegjøre for ny forskningslitteratur som ser på årsaker til sykefravær. Liknende oppsummeringer har tidligere blitt gjort av Allebeck og Mastekaasa(2004, Marklund et al(2005) og Ose et al(2006). I de senere årene er det kommet en del ny forskningslitteratur som blant annet ser på betydningen av livsstil, holdninger, økonomiske incentiver og legens rolle for sykefraværet. Jeg ser nærmere på disse faktorene, samt redegjør for ny forskning på helse generelt og konjunkturene i arbeidsmarkedet, og studerer om det foreligger endringer her som kan være med og forklare økningen i sykefraværet. Resultatene av studien viser at det er en økt forekomst av subjektive helseplager og psykiske lidelser i befolkningen. Videre at mange mennesker lever et inaktivt liv, har et for dårlig kosthold og høyt alkoholinntak, og at overvekt og fedme er et økende problem. Sykefraværet blant gravide og unge er også økende. Holdninger til arbeid har endret seg, og sammen med økonomiske incentiver og legens sykemeldingspraksis, er dette medvirkende årsaker til økningen i sykefraværet. Flere studier fremhever at mer oppmerksomhet må rettes mot det enkelte individ i fremtiden, da observerbare og ikke observerbare individuelle egenskaper i mange tilfeller er en viktig forklaring på et individs sykefravær. Arbeid kan med fordel også brukes mer bevisst enn det gjøres i dag, både for å fremme god helse, men også for å forhindre utvikling av psykiske lidelser og sikre individ en sosial arena for mestring, utvikling og fellesskap. Flere i arbeid vil også gi et mindre trykk på de offentlige budsjettene.en_US
dc.format.extent852555 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSykefraværnob
dc.titleÅrsaker til sykefraværeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeECON390
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210eng
fs.subjectcodeECON390


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel