Show simple item record

dc.contributor.authorAustevik, Henrietteeng
dc.date.accessioned2011-09-07T08:24:18Z
dc.date.available2011-09-07T08:24:18Z
dc.date.issued2011-05-15eng
dc.date.submitted2011-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4955
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en studie om unge, ugifte kvinner som emigrerte alene til Amerika sent på 1800- og tidlig 1900-tallet. Forskningslitteraturen rundt akkurat dette emnet har vist seg å være noe mangelfull, og derfor var det rom for en slik undersøkelse av akkurat denne gruppen. Det er kvinnene fra Vestlandet som reiste fra Bergen havn som står i fokus i denne oppgaven, og målet med arbeidet er å finne ut hva som gjorde at akkurat disse kvinnene emigrerte. Analysen vil da dreie seg om å finne ut hvilke nettverk de unge kvinnene som reiste alene hadde, og hvilken rolle disse nettverkene spilte i deres valg om å forlate Norge til fordel for Amerika. Som bakgrunn for disse kvinnenes beslutninger har jeg også sett nærmere på kvinnenes stilling i samfunnet på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, spesielt når det gjaldt ekteskap, utdanning og yrkesliv. Jeg har også tatt utgangspunkt i det vestlandske flyttemønsteret på 1800-tallet, der noen bygder tidlig etablerte en tradisjon for å emigrere til Amerika, mens ungdom i andre bygder heller søkte til Bergen for så eventuelt senere å emigrere. Spørsmålet ble da hvordan disse flyttemønstrene kan ha påvirket jentenes migrasjonsmønster. Et hovedpunkt i denne studien var å undersøke de som utvandret alene til USA, og det var derfor viktig å kartlegge reisefølge til de unge kvinnene. Hovedinndelingen gikk da ut på om de reiste med familie, med sambygdinger eller alene. Denne nettverksanalysen var vanskelig å la seg gjennomføre med et såpass stort utvalg individer. Derfor valgte jeg å gå nærmere inn på et utvalg unge kvinner som utvandret fra to prestegjeld som representerte hvert sitt flyttemønster, Luster og Lindås. Jentene fra disse to områdene viste forskjellen mellom flyttemønsteret fra Vestlandet; det ene utvalget reiste direkte til Amerika (Luster), mens det andre utvalget (Lindås) hadde tilbakelagt en etappe, ofte i til Bergen, før de dro videre. Forskjellene mellom de to utvalgene viste seg også i reisemål, nettverksbånd og reisefølge.en_US
dc.description.abstractThis master's thesis is a study of young, unmarried women who emigrated to America in the late 19th and the beginning of the 20th century. I have focused on female emigrants from Western Norway, especially those departing from the port of Bergen. My main issue was to find out what made these women decide to emigrate to America. In the analysis the focus will be on the women's social network and how the people around them influenced them to leave for America. As a background I have looked into the position of women in the Norwegian society at the end of the 19th, and the beginning of the 20th century, especially when it came to marriage, education and work. Another focus in the study was the typical migration pattern in Western-Norway in the late 19th Century, and how this may have influenced young unmarried female migration patterns. The project is concentrated on woman travelling alone to America. Therefore it was important to get an overview of their partners on the transatlantic journey. Did they migrate with someone from their home village, with family or alone? To study this in dept I selected a smaller sample of young, unmarried women from two local parishes in Western-Norway that represented different migration patterns. This smaller sample showed the difference in the migration patterns; the girls from one of the samples emigrated directly to America, while those from the other sample travelled in several stages, often to Bergen, before leaving for America. The difference between the two samples was also clear when it came to social network, travel companions and destination in America.en_US
dc.format.extent2077387 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleUnge ugifte kvinners utvandring til Amerikaeng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Historie
dc.description.localcodeMAHF-HIS
dc.description.localcodeHIS350
dc.subject.nus713107eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Women's history: 073
fs.subjectcodeHIS350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record