Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandal, Catrineeng
dc.date.accessioned2011-09-08T06:15:56Z
dc.date.available2011-09-08T06:15:56Z
dc.date.issued2011-05-11eng
dc.date.submitted2011-05-11eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4978
dc.description.abstractAntikausativitet kan markeres på flere måter i norrønt. En av disse er å markere subjektet med et ikke-nominativt kasus, i dette tilfellet akkusativ. I denne undersøkelsen argumenterer jeg for at akkusative subjekt bør ses på som en fullverdig markeringsmåte av antikausativitet på lik linje med verbsuffiks eller andre endringer i verbets form. I den sammenhengen kommer jeg også inn på hvorvidt oblike subjekt kan ses på som syntaktiske subjekt i stedet for underliggende objekt eller lignende. Videre presenteres verbene som kan forekomme i antikausative konstruksjoner med oblikt subjekt. Verbene er for det meste tilstandsendringsverb, men også bevegelsesverb og påvirkningsverb er representert. Antikausativitet er kjennetegnet av et fravær av agens i konstruksjonen, både implisitt og eksplisitt. På grunn av dette finnes det flere kriterier som må oppfylles for at en alternasjon skal kunne ses på som antikausativ, som presentert i Haspelmath (1987). Verbene i en slik alternasjon må blant annet betegne en generell handling og være spontane, samt at alternasjonen må vise vekslingen i antall og rekkefølge av tematiske roller som kjennetegner antikausativitet. Verbene gransket i denne oppgaven oppfyller alle disse. Rammeverket for oppgaven er Frame Semantics og konstruksjonsgrammatikk. Jeg skal derfor presentere formalismer innen begge disse for å analysere alternasjonen teoretisk, basert på Hamm (2010) og Goldberg (1996).en_US
dc.format.extent448781 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectAntikausativitetnob
dc.subjectNorrøntnob
dc.subjectOblike subjektnob
dc.titleAkkusative subjekt og antikausativitet i norrønteng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Lingvistikk
dc.description.localcodeMAHF-LING
dc.description.localcodeLING350
dc.subject.nus711727eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010
fs.subjectcodeLING350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel