Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTol, Marianneen_US
dc.date.accessioned2011-10-11T12:38:39Z
dc.date.available2011-10-11T12:38:39Z
dc.date.issued2010-11-15eng
dc.date.submitted2010-11-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5055
dc.description.abstractBackground: In recent years, increased attention have been paid to diagnostic criteria and treatment procedures in infants suspected to have Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain (KISS), and also to the symptoms and complaints related to KISS. Several health professions are offering treatment to these children. A literature search revealed that there is no consensus with respect to diagnostic tools and treatment procedures in infants with KISS. Aim and objectives: The main purpose of this study was to gain increased knowledge about experiences and understanding of the KISS concept, diagnostic criteria and treatment procedures in three health professions: osteopaths, chiropractors and manual therapists. Material and method: Three focus group interviews were conducted, one in each of the three health professions. A total of 13 participants (5 osteopaths, 5 chiropractors and 3 manual therapists) were recruited to the study. We wanted to facilitate group discussions to get information about views regarding diagnostic criteria and treatment procedures in infants with KISS. Results: The results showed that the participants were familiar to the KISS concept, but they interpreted the meaning of the concept differently. The participants expressed different views regarding the usefulness of standardizing of diagnostic criteria. All groups stated that they had experienced positive effects of stretching, mobilization or manipulation techniques in infants with KISS. Conclusion: The study indicated that there are confusions regarding the KISS concept and no consensus with respect to diagnosing and treatment of infants with KISS appeared. Further research into this area is therefore suggested.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Det har i den senere tid vært rettet fokus på diagnostisering og behandling av spedbarn med øvre nakkeledd-induserte symmetriforstyrrelser (KISS) og de symptomene og plagene dette kan medføre. Flere fagmiljø diagnostiserer og behandler spebarn med KISS. En tidligere gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur viste at det ikke finnes standariserte måter å diagnostisere og behandle disse barna på. Hensikt og problemstilling: Hovedhensikten med studien var å få kjennskap til hvilke erfaringer osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter har med hensyn til å diagnostisere og behandle spedbarn med KISS, og deres oppfatninger av begrepet KISS. Material og metode: Vi gjennomførte 3 fokusgruppeintervju, en gruppe med hver av faggruppene manuellterapeuter, osteopater, kiropraktorer. 13 personer deltok i studien (5 osteopater, 5 kiropraktorer og 3 manuellterapeuter). Hensikten var å oppnå gruppediskusjoner innad i de ulike fagmiljøene for å få økt kunnskap om hvilke diagnostiske kriterier og behandlingsmetoder som brukes. Resultater: Deltakerne var kjent med begrepet KISS, men hadde ulike oppfatninger av begrepet. Det hersket uenighet blant deltakerne med tanke på å bruke standariserte diagnostiske kriterier. Alle gruppene hadde god erfaring med tanke på respons av behandling av nakken. Behandlingen bestod av ulike teknikker som tøynings-, mobiliserings- og manipulasjonsteknikker. Konklusjon: Dette er den første kvalitative studien gjort på feltet i form av fokusgruppeintervju med deltakere fra ulike fagmiljø. Det fremkom i studien at det ikke finnes en enerådende tankegang mellom de ulike faggruppene i forhold til diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS. Det kan derfor synes hensiktsmessig å komme til enighet med tanke på begrepsavklaring, og utvikle en standarisering i forhold til diagnosesetting og behandling av disse barna, og videre forskning i dette fagfeltet anbefales.en_US
dc.format.extent180960 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSpebarnnob
dc.subjectBehandlingnob
dc.subjectDiagnosenob
dc.title"Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS." En kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe author
dc.description.degreeMaster i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.description.localcodeMANT395
dc.subject.nus761901eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Physical medicine and rehabilitation: 764eng
fs.subjectcodeMANT395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel